arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Aero-space sector in Zuid-Holland bundelt krachten om groeikansen te verzilveren

2 juni 2016
Fokker

Woensdag 1 juni heeft Steven Soederhuizen, vice president bij Fokker Technologies, de Aero-Space Agenda Zuid-Holland 2016-2025 overhandigd aan de Commissaris van de Koning Jaap Smit tijdens het uitreikingsevent van de Innovatie Award Drechtsteden in Dordrecht. De agenda is een initiatief van de aero-space industrie in Zuid-Holland en de TU Delft waarmee zij hun wereldwijd unieke bundeling van expertise op het gebied van vliegtuigen, drones, satellieten en vliegvelden versterken én beter laten aansluiten bij het Europese programma Clean Sky 2. Tijdens het event ondertekenden de Provincie Zuid-Holland en Joint Undertaking Clean Sky, de samenwerking tussen de Europese luchtvaartindustrie en de Europese Commissie, een Memorandum of Understanding (MoU).

De Aero-Space Agenda Zuid-Holland is een initiatief van de regionale aero-space industrie en de TU Delft om aan te tonen dat Zuid-Holland een wereldwijd uitzonderlijke bundeling van kennis en kunde heeft op het gebied van ontwerp en bouw van vliegtuigen, UAV’s (drones) en satellieten, en het inrichten van vliegvelden. Door intensiever en programmatisch samen te gaan werken, kunnen de wereldwijde groeikansen in deze sectoren worden verzilverd. Prognoses laten zien dat er veel kansen liggen in de groeiende markten van de luchtvaart, de groei van vliegvelden en de bouw van satellieten en drones. Dit zijn markten waarin de Zuid-Hollandse industrie sterk is vertegenwoordigd.

Investeren in aero-space noodzakelijk

Om maximaal te kunnen profiteren van de groeikansen is een publiek-private investering nodig over de komende jaren van in totaal € 75 miljoen voor de ontwikkeling en productie van nieuwe, duurzame materialen, structuren en systemen. Deze investeringen komen grotendeels vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen, maar ook overheidsinvesteringen zullen nodig zijn. Om de concurrentie op de wereldmarkt aan te kunnen is het ontwikkelen van innovatieve producten een voorwaarde, maar niet voldoende. De Zuid-Hollandse aero-space bedrijven willen vooral investeren in smart industry-oplossingen om de productiekwaliteit en -snelheid te verhogen en de kosten te verlagen.

Versterken Zuid-Hollands aero-space ecosysteem

De uitvoering van de agenda levert een bijdrage aan het verder versterken van de internationale positie van het aero-space ecosysteem van Zuid-Holland. Deze provincie wil uitgroeien tot dé motor voor de aero-space industrie van Nederland, wat leidt tot meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. De verwachting is dat de private investeringen in deze groeisectoren kunnen leiden tot een groei van 2.000 arbeidsplaatsen in de regio. De innovaties dragen bij aan schonere en stillere vliegtuigen, goedkopere lanceerstructuren en nieuwe satellieten, en slimmere drones.

Horizon 2020 kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

De getekende MoU vergroot voor de luchtvaartsector de kans dat daarvoor EU-financiering kan worden verkregen via het Clean Sky 2 programma. Dit programma wordt uitgevoerd in het Horizon 2020 kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het programma is gericht op ontwikkeling van nieuwe technologieën, die de wereldwijde concurrentiepositie van de Europese luchtvaartindustrie duurzaam moeten versterken. Het vormt het grootste luchtvaartonderzoeksprogramma dat in Europees verband is ingesteld.

Lees meer over Fokker Technologies
Fokker Technologies

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.