arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

De Prix Galien MedTech Innovation Award zet de meerwaarde van medtech in de spotlights

13 mei 2022
Iris van Bemmel

Medische technologieën kunnen veel bijdragen aan het verbeteren van de Nederlandse zorg.

Want, hoewel de kosten voor medische technologie toenemen, omvatten deze kosten slechts een klein percentage van de totale zorgkosten. We zien in de nabije toekomst een stijging van die zorgkosten, waarbij meerdere factoren een rol spelen. Het toenemend tekort aan zorgpersoneel is zo’n factor die daarin steeds belangrijker wordt. Helaas lijkt het personeelstekort nog wel te worden onderschat, maar wij zien dit als grootste bedreiging in de komende decennia, om die zorgkosten te beteugelen en de kwaliteit van leven van patiënten overeind te houden.

Blog door Iris van Bemmel, Programmamanager gezondheid en zorg bij FME

Met huidige hoge werkdruk in de hele zorg is het leren werken met nieuwe of andere medische technologie vrijwel onmogelijk. Dat geldt ook voor het veranderen van werkmethoden of met andere mensen samenwerken door het inzetten van technologie. Je vraagt nogal wat van alle medewerkers in de zorg, nu al met de huidige druk op de zorg. Laat staan dat er dan ook nog verwacht wordt dan medewerkers en instellingen nieuwe werkwijzen in gaan voeren. Alleen, die digitalisering, die monitoring op afstand, die automatisering van informatie-uitwisseling, gaat wel helpen om medewerkers te ontzien, te ontlasten, makkelijker en sneller te kunnen werken en patiënten meer zelf te kunnen laten doen. Het zal alleen toch moeten…

Laat medtech een bijdrage leveren aan het oplossen van uitdagingen in de zorg

Stel, we veranderen niets; op dit moment werkt een op de zeven werknemers in de zorg. Dit zal zich ontwikkelen naar een op de drie werknemers, wanneer er niets verandert in onze zorgvraag en de manier waarop we zorg leveren. Onmogelijk dus…

Daarom is het zo belangrijk dat de spot wordt gezet op de inzet en opbrengst van medische technologie en digitale zorg. Het heeft een unieke belofte; automatisering biedt een enorm potentieel, zodat zorgpersoneel zich beter kan concentreren op datgene waar ze goed in zijn. Dat ze meer kunnen gaan doen van datgene waarvoor ze het vak hebben gekozen. Zich niet bezig hoeven te houden met die zaken en taken die energie en onnodige tijd kosten.

"Medtech biedt kansen voor positieve verandering voor patiënt en/of professional."

(Innovatieve) technologieën kunnen daarnaast de zorgprofessional ondersteunen in het verbeteren van diagnose, behandelen of de keuze rechtvaardigen om juist niet te behandelen. Dus behalve het huidige werken efficiënter en daarmee prettiger te maken, kan het ook helpen met het werk anders in te richten en je professionaliteit verder te verbeteren. Monitoring op afstand bewijst zich al, waarom niet doorzetten naar een volgende stap van verbetering van zorg? Bovendien draagt het op een juiste manier inzetten van medische technologie en digitaliseren ook bij aan minder belasting van het milieu, en biedt het patiënten de mogelijkheid meer zelf te doen, als ze dat kunnen en willen. Dat laatste is ook niet onbelangrijk.

Prix Galien

FME is ambassadeur van de Prix Galien en wij ondersteunen dit initiatief om de medtech innovaties apart in het zonnetje te zetten, van harte. Met zo’n prijs vergroten we de mogelijkheden om te laten zien hoe medische technologie en digitalisering kan bijdragen aan huidige en toekomstige uitdagingen. Wat voor kansen het kan bieden. En dat samenwerking tussen bedrijven, zorginstellingen, medewerkers en patiënten gestimuleerd moet worden om te ervaren hoe medische technologie het leven kan vergemakkelijken.  

De diversiteit in aanbod van medische technologie is groot. De mogelijkheden die het biedt zijn enorm gevarieerd. Daarom heb ik zoveel respect voor de deskundigheid van de jury van de Prix Galien, die de keuze moet maken tussen al die mooie innovaties. Met een gedegen analyse en nuttig rapport, worden bedrijven geholpen om nog beter te kijken hoe hun product bij kan dragen. De prijs en het rapport bieden innovators handvatten om mee verder te ontwikkelen. Dat vind ik het mooie aan deze prijs.

We gaan ervoor het de jury zo moeilijk mogelijk te maken, met vele inzendingen, want met 500.000 soorten medische hulpmiddelen en daarboven op nog een heleboel oplossingen op gebied van digitalisering, voorzie ik een kansrijke toekomst voor de Prix Galien MedTech Innovation Award

Feestelijke uitreiking maandag 16 mei

Maandagavond 16 mei is de Week van de Innovatieve Zorg afgesloten met de feestelijke uitreiking van de Prix Galien Awards. Vier Medtech bedrijven zijn dit jaar genomineerd: Curasoft, VIEMR, ThermoFisher (FEI) en Scinus Cell Expansion. Het laatste bedrijf is deze avond met de prestigieuze Medtech Innovation Award Award 2022 naar huis gegaan.

Sluiten