arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

De verantwoordelijkheid van wereldkampioen agrifood en hightech

30 september 2020
Marcel van Haren

Nederland is wereldwijd beroemd vanwege haar kennis en technologie voor land- en tuinbouw, veeteelt en voedselproductie. Internationale media, zoals National Geographic, besteden er regelmatig aandacht aan. Met het mantra ‘Nooit meer honger’, van oud minister Sikko Mansholt, is Nederland uitgegroeid tot leider in grootschalige en efficiënte landbouw en voedselproductie. Dat hebben we heel goed gedaan! Mechanisatie heeft hier een grote rol in gehad. Daarnaast heeft het veel leidende machine- en apparatenbouwers met sterke exportposities opgeleverd, veel van hen zijn FME-leden.

Door Marcel van Haren, Clustermanager Agri & Food

Versneld door de coronacrisis zie ik een verschuiving naar meer zelfvoorzienendheid van landen. De kans dat de export van Nederlandse technologie en oplossingen relatief sneller toeneemt dan de export van voedselproducten is groot. De € 12 miljard, die de FME-leden binnen agrifood nu omzetten, kan snel toenemen als Nederland de juiste strategische keuzes maakt. Ik hoop van harte dat de overheid en onze politici dat ook inzien. Nederlandse oplossingen helpen de hele wereld duurzamer en circulair te produceren. Daarin moeten we onze kampioenambities vasthouden.

Inslaan van nieuwe wegen

We zien nu de keerzijde van de grootschaligheid waarop de wereld opereert, met bijvoorbeeld stikstofproblemen, afname van biodiversiteit en bodemverdichting. We hebben dankzij onze universiteiten en innovatieve bedrijven veel kennis en inzichten hoe het veel beter kan. We zijn een nieuwe weg ingeslagen met thema’s als eiwittransitie, kringloop- en precisielandbouw. ‘Boerderij van de Toekomst’ en ‘Taskforce Toekomstbestendige Stallen’ zijn mooie voorbeelden van samenwerking, projecten waar FME met haar leden een grote rol in speelt.

Vooruitgang en verdienkracht

Aangezien de uitdagingen te groot zijn om individueel op te lossen, zijn dit soort projecten perfecte plaatsen om bedrijven, universiteiten en overheden ieder in de eigen rol bijeen te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat we innovaties samen zo versnellen. Dit leidt tot systeemoplossingen en stimuleert ook de toepassing daarvan. Uiteindelijk leidt dat tot vooruitgang en verdienkracht, met dit laatste wordt uiteindelijk de innovatie gefinancierd.

>
Marcel van Haren vertelt zijn verhaal in TechFiles

Duurzaamheid

Net als we 70 jaar geleden aan de wieg stonden van efficiëntie en grootschaligheid, staan we nu aan de wieg van een nieuwe duurzame manier van onze voedselproductie. Als er één thema is waar onze toekomstige verdienkracht vandaan kan komen, is het deze. Het recent aangekondigde Nationaal Groeifonds zou hier dan ook zeker voor ingezet moeten worden, ik vind een programmavoorstel als FoodSwitch hier perfect bij passen.

Technologie als hulp

Lerend van en met respect voor de natuur voedsel beschikbaar maken voor 10 miljard mensen, maakt onze voedselproductie zeker niet eenvoudiger. Er zijn veel factoren om rekening mee te houden, vaak te complex om snel als mens hierop te acteren. Dat is precies waar ik zie dat de toepassing van sensoren, data, artificial intelligence en robotisering ons kan helpen. Technologie is geen doel, maar een goede hulp om de doelen ten aanzien van milieu, duurzaamheid en arbeid in agri & food te bereiken.

Oog voor onze aarde

Als wereldkampioen agrifood en hightech zijn we als geen ander land in staat om technologie, landbouw en voedselkunde te integreren tot totale gebruiksvriendelijke systeemoplossingen met oog voor duurzaamheid, milieu en biodiversiteit. Tegelijk is technologie ook een goede hulp om al dat werk in de landbouw en voedselsector leuker en lichter te maken. Want één ding is zeker, voedselproductie met oog voor onze aarde vergt vele handen. Nederland heeft alles in huis om wereldkampioen te blijven, sterker nog, dat is onze verantwoordelijkheid!

Sluiten