arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Een slim leidingennetwerk

18 juli 2019
Lek

VORtech werkt aan technieken waarmee lekkages in leidingennetwerken snel gedetecteerd en gelokaliseerd kunnen worden.

Sommige industrieën maken gebruik van grote leidingennetwerken. Denk aan waterbedrijven of aan de olie- en gassector. Een lekkage ergens in een van de leidingen kan grote gevolgen hebben. Daarom willen de verantwoordelijken het snel weten als er een lek is. En ze willen ook snel weten waar het lek zich bevindt.

Een lekkage zal zich vaak verraden door afwijkingen in de drukken en debieten in het leidingnetwerk.

Het detecteren van die afwijkingen staat bekend als 'anomaliedetectie'. In leidingnetwerken werkt het meestal als volgt. Er wordt een voorspelling gemaakt van de verwachte druk en het verwachte debiet. Als de gemeten waarden daar te veel van afwijken dan is er blijkbaar iets aan de hand. Dat 'iets' is dan mogelijk een lekkage.

Voorspellingen met AI

Om dit te laten werken is een goede voorspelling nodig van de drukken en debieten. Die voorspellingen kunnen worden gemaakt door met AI te zoeken naar verbanden en regelmatigheden in de meetgegevens. Zo kennen waterleidingnetwerken een duidelijke dag/nachtcyclus en heeft ook de temperatuur invloed op het waterverbruik. In praktijk blijkt het goed mogelijk om op basis van die verbanden een redelijke voorspelling van de metingen  te maken. En dus om afwijkingen automatisch te detecteren.

Maar niet elke afwijking is een lekkage. Er kan ook toevallig veel weggepompt worden uit het netwerk. VORtech heeft gewerkt aan een aantal technieken waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen een lekkage en andere oorzaken. De operators krijgen dan ook meteen een indicatie of het om een lekkage gaat of om een ander soort gebeurtenis.

Als er een lekkage gedetecteerd is, dan is het vervolgens van belang om snel te bepalen waar het lek zit. Meestal zit er niet toevallig een meetpunt vlak bij het lek en moet er door het slim combineren van de afwijkingen in de verschillende meetpunten bepaald worden waar de bron van de afwijkingen zit. Er is al veel onderzoek naar gebeurd en in theoretische gevallen werkt het vaak mooi. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. VORtech is nu bezig om die methoden ook in praktijk bruikbaar te maken.

Veel van de technieken die hier toegepast worden, zijn ook bruikbaar voor andere sectoren. Zo is VORtech onder meer ook actief in de energiesector en op het gebied van watermanagement. Omdat ieder vraagstuk weer net anders is, is er altijd sprake van maatwerk om deze technieken optimaal in te zetten.

Artificial Intelligence | Revolutie van de 21ste eeuw 

De razendsnelle ontwikkeling van AI is een van de meest impactvolle ontwikkelingen van deze tijd. Er worden grote stappen gezet bij de evolutie van lerende algoritmes en het probleemoplossend vermogen van AI en deze technologie wordt steeds beter toepasbaar binnen bedrijfsprocessen. Het gebruik van AI in het bedrijfsleven groeit sterk, ook bij onze leden. Om de kansen en mogelijkheden van Artificial Intelligence in de technologische industrie optimaal te verzilveren, heeft FME het Platform 'AI for Industry' opgericht. We verbinden in dit platform leden die AI ontwikkelen en toepassen – of dat overwegen te doen – met elkaar. 

Lees meer over het FME-platform 'AI for Industry'

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.