arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Exasun ontwikkelt recyclebare zonnepanelen

26 januari 2022
Exasun

Exasun is een Nederlandse producent van zonnepanelen en zonnedaken uit Den Haag. Het bedrijf is voortdurend op zoek naar verhoging van de circulariteit van haar producten door het toepassen van innovaties.

De producten van het bedrijf scoren op meerdere manieren beter op circulariteit dan de producten van Aziatische concurrentie. Een belangrijke levensduurverlengende ingreep is de Glas-Glas constructie. Dit zorgt dat ervoor, dat er langer een hoog rendement gehaald kan worden. Daarnaast worden in deze panelen minder schadelijke stoffen gebruikt. Behalve deze technische stappen zijn de panelen ook op andere manieren circulair te noemen. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat dakpannen overbodig worden, omdat ze zelf het dak vormen. Ook zijn ze multifunctioneel, omdat ze naast het leveren van elektriciteit, ook voor een waterdicht dak zorgen en een hoge esthetische waarde hebben. 

Als onderdeel van een consortium met TNO en DSM werkt Exasun aan een technische oplossing om zonnepanelen na de levensduur uit elkaar te halen en vervolgens te recyclen. Met multifunctionele circulaire producten willen ze bijdragen aan een oplossing voor de grote hoeveelheid panelen die op de afvalstapel terechtkomt.  

Versnellen van verduurzaming door innovaties

Victor Hamoen, productmanager bij Exasun: "Wij zijn een Nederlands bedrijf dat zonnepanelen (PV-systemen) produceert op onze productielijn in Den Haag. We zijn in 2012 begonnen onder de naam Exasun en zijn voortgekomen uit het bedrijf LineSolar. Op dit moment zijn er rond de 50 werknemers actief binnen het bedrijf. We zijn gespecialiseerd in het produceren van verschillende typen panelen en systemen als Glas-Glas panelen en dakgeïntegreerde systemen. We werken met leveranciers, kennisinstellingen en gerenommeerde machinebouwers.

"Ons multifunctioneel zonnepaneel gaat langer mee en bestaat uit minder schadelijke stoffen. Hierdoor kunnen wij ons onderscheiden op de markt."

Onze missie is het versnellen van de verduurzaming door het toepassen van innovaties. Door gebruik te maken van lokale productie, lokale toeleveranciers en betere esthetiek leiden deze innovaties tot kostenverlaging van de zonnestroom. We zetten hoge kwaliteitsmaterialen in om een lange levensduur van panelen te garanderen. Wij hebben de ambitie om met ons bedrijf verder te gaan dan alleen duurzaamheid. We zien de schaarste aan grondstoffen als een probleem en we willen bijdragen aan de oplossing hiervan."

Minder schadelijke stoffen gebruiken

"Na de levensduur komt het grootste deel van de zonnepanelen op de afvalstapel terecht. In de meeste gevallen worden panelen verbrand of verpulverd, waarbij vervuilende stoffen vrijkomen. Folies van reguliere panelen bevatten vaak fluorverbindingen (PFAS). Bij de productie van deze type folies komen schadelijke stoffen in lucht of water terecht. De reguliere panelen bevatten vaak ook andere stoffen die niet goed zijn voor het milieu, zoals lood en antimoon. Het is lastig en duur om nuttige onderdelen uit de uit de panelen terug te winnen. Hoe gaan we bij het recyclen om met het versmolten geheel van isolatiematerialen, plastic en glas? En hoe zorgen we dat panelen langer meegaan zonder dat we bij productie of afbraak schadelijke stoffen gebruiken? We werken samen in een consortium met TNO en DSM om deze uitdaging op korte termijn te slechten en te komen tot een 100% recyclebaar zonnepaneel.

Onderscheidend

We zijn een relatief jong en klein bedrijf in ontwikkeling. Op de markt krijgen we te maken met veel zonnepanelengeweld vanuit Azië. In China zijn bijvoorbeeld de productievolumes groter, waardoor er tegen een lagere prijs kan worden geproduceerd. Daarnaast hebben we hier in Nederland te maken met hogere huren en grondstofprijzen. Het paneel dat wij produceren is duurder door de lokale productieomstandigheden. Het blijkt lastig om dit recht te praten bij de klant in termen van een langere levensduur. Je ziet dat producten vanuit Azië, onder andere qua levensduur, steeds beter beginnen te worden. Het is een uitdaging om hiermee om te gaan en een onderscheidend product te bieden aan de afnemers. Het toevoegen van functies aan het product is een van de manieren om concurrerend te blijven.

"We zien de schaarste aan grondstoffen als een probleem en we willen bijdragen aan de oplossing hiervan."

Een andere uitdaging zit in de precieze vorm waarin de circulaire stappen worden ingevuld. We zijn de vorm nog aan het invullen. Daarbij denken we ook aan leasecontracten. Het is van belang dat de producent in bezit blijft van het product."

>
Sluiten