arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Innoveren is samenwerken aan toekomstige oplossingen voor een duurzame voedselketen

19 oktober 2020
Marcel van Haren

De coronacrisis stelt onze techbedrijven voor grote uitdagingen. Het tempo van technologische veranderingen neemt nog sneller toe, vindingrijk en wendbaar zijn is belangrijker dan ooit. Hoe speel je hier als bedrijf in de agri & foodtechnologie slim op in?

Aan het woord Marcel van Haren, Clustermanager Agri & Food

In de Agri & Food vinden innovaties plaats op twee domeinen: op het land en in de fabriek. “Dit zijn vaak nog silo’s, die veel beter aan elkaar verbonden kunnen worden. Met die verbinding krijgen we meer inzicht en kunnen we een duurzaam voedselsysteem ontwikkelen. Aan het woord is Marcel van Haren, clustermanager Agri & Food bij FME. Hij helpt FME-lidbedrijven bij innovatieprojecten en organiseert samenwerking om tot integrale oplossingen te komen.

Ontwikkelingen versnellen door corona

Marcel vervolgt: “Ik zie vooral dat ontwikkelingen door corona versnellen. Het installeren van voedselproductielijnen bijvoorbeeld is heel arbeidsintensief en specialistisch werk dat normaliter bij de klant op locatie gebeurt. Onze bedrijven organiseren dit nu op afstand. Noodgedwongen omdat reizen niet of moeilijk gaat, maar dit opent wel nieuwe deuren. Met technologie als VR-brillen en digital twins blijkt er meer mogelijk dan we dachten. En dit bespaart niet alleen en tijd en kosten, het is ook beter voor het milieu.” 

Marcel: “Ook bij de internationale projecten van FME ontstaan nieuwe mogelijkheden. Voor het project Fieldlab Californië doen wij nu alles online. We brainstormen in Teams over de projecten en dat gaat eigenlijk verrassend goed. Het voordeel is ook dat iedereen mee kan doen, waar voorheen mensen afvielen vanwege het reizen. Er is nu veel meer animo bij de voorbereidingen."

Agrifood
Marcel tijdens een bezoek aan CDFA (Californische Ministerie van Landbouw)

Nieuwe kansen in de keten

Echt nieuwe kansen ziet Marcel vooral in de keten: “De verschuiving naar zelfvoorzienendheid van landen versnelt door corona. Daarmee groeit ook de behoefte om de keten te optimaliseren. Hoe kunnen we bijvoorbeeld een totaaloplossing ontwikkelen voor de groenteketen? Nederlandse bedrijven kunnen daar goed bij helpen, met oplossingen om op een duurzame manier voedsel te produceren. En met robotisering en automatisering om het werk in de sector leuker en efficiënter te maken. Dat is hard nodig, want er is een enorm tekort aan arbeidskrachten en technologie kan helpen om dit op te lossen. Alleen met technologie kunnen we zorgen voor betaalbaar, veilig en gezond voedsel voor iedereen. Daar liggen dus kansen en door samen te werken, zowel nationaal als internationaal, kunnen we die kansen goed benutten.“

Samen werken aan totaaloplossingen en groei

FME brengt partijen bij elkaar rond concrete vraagstukken. Marcel: “Niet alleen om oplossingen aan elkaar te verbinden maar ook om samen te innoveren. Nieuwe toekomstige oplossingen voor een duurzaam voedselsysteem, waarmee wij ons kunnen onderscheiden op de internationale markt. Een mooi voorbeeld is ons fieldlab in Californië. FME is daar een langdurige samenwerking aan het opbouwen. FME-bedrijven werken er samen met andere partijen uit Nederland en Californië aan innovatieprojecten. Door de krachten uit beide regio’s te bundelen kunnen we sneller en beter oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen in de Agri & Food. Eén van de eerste projecten, vertical farming ofwel gestapelde kassen, wordt daar binnenkort geïmplementeerd.”

"Een ander nieuw initiatief is Data Driven Agrifood Future waar wij internationaal samenwerken om inspiratie, inzichten en kennis te delen en om toepassingen in de praktijk te versnellen. Dat is urgent, vanwege de toenemende behoefte aan een duurzamere agrifood keten. Op 26 oktober organiseerde FME, met Nederlandse en internationale partners uit Duitsland, Denemarken, België, Nieuw Zeeland en Californië de eerste Data Driven Agrifood Future conference tijdens de Den Bosch Data Week.”


"Nederland excelleert in het integreren van complexe systemen en robotica. Samen totaaloplossingen ontwikkelen en neerzetten, dat kan Nederland als geen ander. Laten we elkaar versterken en samen zorgen voor groei.”

De agritech-markt in feiten & cijfers

- Ruim 20% van de FME-lidbedrijven is actief in de agri & food.
- De gezamenlijke omzet van deze bedrijven is 11.9 miljard Euro (bron: CBS).
- De top 3 exportlanden zijn: 1. Duitsland 2. Frankijk 3. Verenigde Staten (bron: CBS).
- De Nederlandse agrirobots-markt kan groeien van 715 miljoen naar 2,5 miljard euro in 2030 (bron: ABN Amro)

- Robotisering komt in stroomversnelling door transitie naar duurzame voedselproductie.
- Groeiende personeelstekorten zijn belangrijke katalysator voor doorbraak.

Wil jij ook meedoen?

Wil jij je positie versterken in Nederland of op de internationale markt en samenwerken met andere bedrijven? Neem dan contact op met Marcel van Haren.

Sluiten