arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Internationale samenwerking op het gebied van data gedreven landbouw- en voedselsector

3 november 2020
Agrifood

Tijdens de internationale conferentie ‘Datadriven Agrifood Future’ hebben diverse regionale, landelijke en internationale partijen de eerste stap gezet naar een wereldwijde alliantie op het gebied van een data gedreven Agrifoodsector. Een initiatief van de provincie Noord-Brabant, samen met AFC en FME.

Samenwerking binnen de agrifood keten

Tijdens de Den Bosch Dataweek vond op 26 oktober de internationale conferentie ‘Data Driven Agrifood Future’ plaats vanuit het Brabantse Provinciehuis. Sprekers uit Nieuw-Zeeland, California, Duitsland, België en uiteraard Nederland waren live en online aanwezig. Zij gingen met elkaar in debat over de verduurzaming van de sector met behulp van het toepassen van data en het uitwisselen van deze data. Momenteel worden data op verschillende niveaus van de voedselketen al gebruikt, maar nauwelijks onderling uitgewisseld. Totale integratie van gegevens kan de verduurzaming vleugels geven. Integratie tussen de verschillende onderdelen van de voedselketen is daarbij een belangrijke eerste stap.

Agrifood én high tech

Tijdens de conferentie kwam duidelijk naar voren dat het uitwisselen van data alleen tot stand zal komen als alle partijen er iets bij te winnen hebben. Vertrouwen is daarbij de sleutel. Het gaat volgens de deelnemers niet alleen om het verbinden van data, maar ook om het verbinden van mensen. Daartoe is tijdens de conferentie de eerste stap gezet. Brabant bleek daarvoor een zeer passend uitgangspunt. De provincie heeft niet alleen een grote agrofood sector waarin alle onderdelen van de keten vertegenwoordigd zijn, maar ook een sterke high tech sector. Deze combinatie kan leiden tot mooie duurzame innovaties in agrifood.

Marcel van Haren, Clustermanager Agri & Food bij FME: 

"FME ziet dat de industrialisatie van onze voedselproductie veel heeft gebracht, onze leden zijn wereldkampioen op dit vlak. We zien nu dat het ook een keerzijde heeft, op de huidige wijze doorgaan is geen optie. We herkennen dat ons huidige voedselsysteem de kwetsbaarheid van onze aarde vergroot. Daarom moeten we een omslag maken naar een duurzame, ecologische en natuurinclusieve vorm van landbouw en voedselproductie. Dit is complex en vaak arbeidsintensief, om deze wijze van voedselproductie mogelijk te maken zijn sensoren, data en helpende robots onmisbaar. Zo kunnen we voldoende, veilig, betaalbaar en gezond voedsel voor 10 miljard mensen in 2050 blijven garanderen.

Om dit te versnellen is internationaal samenwerken op een onderwerp als data van groot belang, data is vaak de basis voor een oplossing. De DDAFF Alliance is mede op initiatief van FME ontstaan, juist om Nederlandse partijen te kunnen verbinden en laten leren van andere landen. Samen kom je uiteindelijk verder in het oplossen van een urgent vraagstuk als een toekomstbestendige voedselproductie."

Innovaties versnellen

Na afloop van de conferentie werd een zogenaamde Letter of Intent ondertekend. Daarmee bezegelden de initiatiefnemers de wens om samen te werken aan een duurzamere agrifoodsector. Hiermee is een start gemaakt van een internationale alliantie van ondernemers, wetenschappers en vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden om data gedreven innovatie binnen de voedselketen mogelijk te maken. Deze alliantie zal gemeenschappelijke uitdagingen creëren die op verschillende plaatsen op de wereld kunnen worden aangepakt door middel van onderzoek, experimenten en ervaring. Het doel is daarmee innovatie barrières te doorbreken en duurzame toepassingen in de praktijk te versnellen.

Sluiten