arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Kabinet kijkt de verkeerde kant op in stikstofproblematiek

17 december 2019
veehouderij 02.jpeg

Bijna de helft van de stikstofuitstoot komt uit de landbouw. Met technologie kan de uitstoot van stikstof drastisch verminderd worden. Door het koelen van mest bijvoorbeeld. Met behulp van een koeldek en gekoelde mestpannen komt ammoniak niet vrij onder een bepaalde temperatuur. Onder het mestkanaal van de mestpan, de plek waar wordt gemest, zijn lamellen geplaatst waarmee de mest wordt gekoeld tot onder de 15 graden. De restwarmte kan opnieuw worden gebruikt. "Dit soort innovatieve oplossingen zetten veel meer zoden aan de dijk dan de maximumsnelheid te verlagen, het wegverkeer is sowieso maar verantwoordelijk voor 6% van de stikstofuitstoot," zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Innovaties bieden oplossingen voor stikstokproblematiek

Met ZLTO en VNO-NCW en in opdracht van provincie Noord-Brabant is FME een Taskforce Toekomstbestendige Stallen gestart om innovaties in stalsystemen te ondersteunen en te stimuleren. Vanuit dit project zijn al meer dan 100 technologieën in kaart gebracht die kunnen bijdragen aan het oplossen van het stikstofprobleem. Het kabinet neemt nu drastische maatregelen die de burger en de veehouderij hard raken, maar zou moeten kijken naar de échte, technologische, oplossingen.

Bekijk het item van Nieuwsuur waarin Marcel  van Haren, Clustermanager Agri & Food toelicht hoe technologie kan bijdragen aan het oplossen van het stikstofprobleem. (vanaf 35 min.) 

Adequaat

Duidelijk is dat de sector volop in beweging is; inmiddels zijn veel interessante innovaties (meer dan 60) in een doorontwikkel- of validatiefase en komen steeds meer innovatieve technologieën op de markt. Het gaat de goede kant op, maar kost wel tijd. Dezentjé: “De overheid moet snel een innovatieprogramma voor boeren ontwikkelen, zodat zij kunnen investeren in technologie om de uitstoot van stikstof te beperken. En de regering moet de boeren financieel steunen zolang de investeringen zichzelf nog niet terugverdienen.”

De regering faalt tot op heden de stikstofproblematiek adequaat aan te pakken. Dezentjé: “De commissie Remkes zegt in haar rapport dat technologie zo snel mogelijk gebruikt moet worden om de stikstofuitstoot te verminderen, maar het kabinet onderneemt nog niets om technologie in te zetten." Morgen behandelt de Tweede Kamer de stikstofproblematiek tijdens een Algemeen Overleg.

Sluiten