arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Mantelzorger kan niet meer zonder tech

1 april 2022
Edwin Dekker

Maar let wel: technologie is niet de wonder gadget die alles even voor je oplost- daarvoor is een paradigma shift nodig!

Nog niet iedereen realiseert zich dat er in Nederland ongeveer 5 miljoen mantelzorgers zijn. Dit betekent duizenden per gemeente!

Blog door Edwin Dekker, Business Development Manager Gezondheid en Zorg

Mantelzorg is (vaak) langdurige, onbetaalde hulp die verder gaat dan zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’ aldus het Sociaal Planbureau. Mantelzorgers zijn er in allerlei soorten en maten. Mantelzorgers ontfermen zich niet alleen over ouderen (wel een aanzienlijk grote groep), maar ook over chronisch of terminaal zieken of mensen met een beperking. Mantelzorgers geven belangeloos hulp aan iemand die het nodig heeft soms wel 24 uur per dag.

Technologie helpt de mantelzorger

En hier verschijnt de andere kant van het liefdevol zorgen voor iemand: het is vaak intensief en belastend. Vanuit de technologische maakindustrie willen we juist daar een bijdrage aan verlenen en zorgen voor verlichting. Er is namelijk al veel mogelijk in de ondersteuning van zowel werkende als niet werkende mantelzorgers. Dit is belangrijk omdat de druk op de mantelzorgers steeds verder toeneemt; de kosten voor verzuim bij werkgevers illustreren dit.

Paradigma shift

In het verleden is technologie echter vaak ingezet als een punt-oplossing voor problemen. De huidige uitdagingen - zoals de toegenomen personeelstekorten - raken ook een tipping point dat de zorg anders moet kijken naar de eigen inrichting. 

Ontzorgen door het FME Smart House

FME heeft een Smart House ontworpen, waarin voorbeelden van technologie zijn opgenomen; denk aan slimme alarmering, slimme verlichting en natuurlijk al lang bestaande oplossingen als een traplift en of duo-fiets. Op deze manier kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen en kunnen mantelzorgers worden ontzien. Zij kunnen bijvoorbeeld op afstand veel realtime monitoren en krijgen ze een automatische melding als er iets niet klopt. Dit scheelt niet alleen veel (reis)tijd, het neemt ook de zorg weg van de mantelzorger. De volgende stap step is het creëren van onderlinge connectiviteit, zodat alles met alles verbonden kan worden en zichtbaar kan worden gemaakt via bijvoorbeeld een app.

FME Smart House
FME Smart House

Opschaling nu nodig

Het lijkt ons toch wel duidelijk dat de urgentie hoog is, alle stakeholders onderschrijven dit ook, er zijn ook wel lokale en regionale initiatieven, maar juist datgene wat echt nodig is gebeurt nog veel te weinig: het ontbreekt aan een overkoepelende visie en regie op de uitvoering van een plan voor de komende jaren. Ook wordt er veel te weinig samengewerkt tussen de diverse actoren in het veld, zoals VWS, bedrijven, zorgverzekeraars en zorginstellingen.

Oproep

Daarom wil ik iedereen oproepen om de zorg in het algemeen en mantelzorg in het bijzonder te verbeteren door technologische oplossingen structureel en op grote schaal toe te passen. Zo helpen we de 5 miljoen (mantel)zorgers in Nederland. Laten we de vele succesvolle lokale initiatieven - door middel van samenwerking, een landelijk beleid en eventuele subsidies - opschalen. FME doet er alles aan om dit te bereiken: voor de patiënt, de mantelzorger, de werkgever en de maatschappij in zijn geheel.

Bekijk ook hoe technologie de ouderenzorg kan verbeteren

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten