arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Provinciale subsidie voor innovatie in stalsystemen

2 april 2020
veehouderij 02.jpeg

Bedrijven die een idee hebben voor een innovatieve oplossing voor duurzame stalsystemen kunnen een beroep doen op provinciale subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Met dit geld kunnen experts worden ingeschakeld voor het opstellen van een businessplan.

Toekomst

De veehouderij in Nederland staat onder grote druk. Er is daarom een urgente en groeiende behoefte voor innovaties die bijdragen aan duurzame stalsystemen zodat de Nederlandse veehouderij weer met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. Onder meer de taskforce Toekomstbestendige stallen - waarin de provincie Noord-Brabant, FME, ZLTO, BAJK en VNO-NCW Brabant Zeeland samenwerken - zet zich in om de innovatie van stalconcepten op gang te brengen en te ondersteunen. Er zijn veel ideeën of interessante nieuwe toepassingen van innovaties. Veel daarvan belanden echter door verschillende en legitieme redenen op de spreekwoordelijke plank. Het kost veel tijd en energie om van een idee te komen tot een marktrijp systeem, daarbij zijn de risico’s vaak hoog, zeker als naar een nieuw toepassingsgebied wordt gekeken. Daarom heeft provincie Noord-Brabant 150.000 euro beschikbaar gesteld om ontwikkelaars te helpen om een idee om te zetten in een concreet businessplan.

Opzetten businessplan

Voor iedere aanvrager met een goed idee en de kracht (of partners) om het idee ook in de markt te zetten is maximaal 10.000 euro aan expertise-uren beschikbaar. Wel moet de aanvrager daarbij zelf vijftig procent van de kosten of benodigde capaciteit bijdragen. Met dit geld helpen deskundigen van FME en ZLTO, en eventueel meer specialistische experts, de ondernemers bij het opzetten van een businessplan. Daarbij kan je denken aan een analyse van de haalbaarheid en de afhankelijkheden daarvan, de benodigde samenwerkingspartijen, de voorwaarden en kansen voor een sluitende businesscase, de mogelijke impact op verschillende aspecten van de veehouderij (de keten(s), impact op andere systemen, energiehuishouding, brandveiligheid etc.) en hoe dit bijdraagt aan de acceptatie van het systeem bij een veehouder. Ook kan worden meegekeken naar bijvoorbeeld een innovatie-implementatieplan. In het kort: experts worden ingezet om mee te denken over hoe een kansrijk idee uiteindelijk succesvol in de markt kan worden gezet. Onderwijl wordt ook onderzocht of ideeën met elkaar te koppelen zijn (de ene innovatie kan de potentie van andere versterken).

De provinciale subsidie is beschikbaar voor systemen in de varkens-, pluimvee-, melkvee- en geitenhouderij. Met deze subsidie hopen we de innovatie in stalsystemen een verdere impuls te geven en ruimte te bieden aan kansrijke ideeën.

Ondernemers die meer willen weten over de subsidieregeling kunnen contact opnemen via toekomstbestendigestallen@fme.nl.

Sluiten