arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Technologische innovaties essentieel voor oplossen maatschappelijke problemen

2 oktober 2020

Op 1 oktober werd door vier studenten van de Technische Universiteiten de Techrede uitgesproken: een oproep tot innovatie, actie en samenwerking. Aan de hand van maatschappelijke uitdagingen en crisissituaties werd in de rede de essentiële rol van technologische innovaties en het belang van multidisciplinaire samenwerking geduid.

Technologisch deltaplan

Tijdens de Techrede pleitten de studenten van TU’s voor een technologisch deltaplan waarmee de huidige maatschappelijke uitdagingen in de zorg, energie en agri & food kunnen worden aangepakt. Zij vroegen Nederland daarbij lef te tonen en hoogwaardige innovaties en tech te omarmen. 

Investeren in kennis en vaardigheden

FME-voorzitter Ineke Dezentjé-Hamming nam plaats in het panel van de talkshow en benadrukte dat naast een deltaplan voor de maatschappelijke uitdagingen, er ook een deltaplan nodig is voor het onderwijs. “Een goed opgeleide beroepsbevolking is van groot belang, daarom is het nodig nu echt werk te maken van leven lang ontwikkelen.” Door digitalisering, technologische- en sociale innovaties zijn organisaties en de inhoud van werk sterk aan het veranderen. Het is daarom van cruciaal belang dat huidige en nieuwe werknemers continu investeren in hun kennis en vaardigheden

Afschaffen van numeri fixi noodzakelijk

Dezentjé benadrukte dat Nederland een magneet moet  zijn voor talent, daarbij moeten numeri fixi op technische studies zo snel mogelijk worden afgeschaft. FME wil dat elke leerling die dat wil, toegang heeft tot technisch onderwijs. Er is een structureel tekort aan technici, het is daarom de wereld op zijn kop dat het aantal numeri fixi voor technische opleidingen in het hoger onderwijs stijgt.

Uit de crisis innoveren

Nederland moet inzetten op een innovatie cultuur waar ondernemers, universiteiten en overheid samenwerken aan technologie die de mens dient. Een deltaplan is essentieel om hier richting aan te geven. Dezentjé pleitte hierbij voor een technologieberaad op alle ministeries, zodat bedrijven hen kunnen voorzien van kennis over de nieuwste innovaties. Ten slotte onderstreepte Dezentjé dat we ons als land de crisis uit moeten innoveren en daarbij de eerste plaats op de Global Innovation Index moeten veroveren. FME-leden zetten zich hier zelf hard voor in, zo ook ten tijde van corona. Maar ook een investeringsoffensief vanuit de overheid is nodig.
 

>
Techrede highlights
Sluiten