arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Unieke installatie voor demonstratie waterstof in monumentale villa’s

22 juni 2022
waterstof

In Lochem is de bouw gestart van een demonstratieproject met waterstof in de gebouwde omgeving. Er is een duurzame oplossing nodig voor alle gebouwen: ook monumentale panden.

Monumentale panden lenen zich niet altijd voor voldoende isolatie. Aanpassingen aan daken en gevels zijn niet toegestaan. Daardoor is de isolatiewaarde niet toereikend voor toepassing van een warmtepomp of warmtebuffer. Waterstof kan in een CV-ketel op een vergelijkbare manier als aardgas in de warmtevraag voorzien, het kan als één-op-één vervanging dienen. Daarnaast kan het gebruikt worden in hybride warmtepompen. 

In Lochem realiseert Ekinetix een installatie voor de aflevering van waterstof en toelevering aan circa 15 monumentale villa’s. Het doel is ervaring opdoen met verwarming van monumentale panden met waterstof. Dit waterstofproject is onderdeel van het HyDelta programma. HyDelta is een nationaal onderzoeksprogramma, gericht op veilige toepassing van waterstof in de bestaande gas transport- en distributienetwerken. 

Primeur

Wat is nieuw in dit innovatieve project? Waterstof wordt voor het eerst wereldwijd toegevoerd aan bestaande én bewoonde huizen. Tevens is het de eerste keer dat woningen van bijna 100 jaar oud op waterstof worden overgeschakeld. Daarnaast heeft Ekinetix samen met Gavilar een uniek odorisatiesysteem ontwikkeld, dat voor de eerste keer wereldwijd toegepast is. Dit geurstof-systeem is breder toepasbaar en vormt een blauwdruk voor verdere ontwikkelingen in deze sector. 

Demonstratieproject

Jaco Reijerkerk, commercieel directeur bij Ekinetix: “Dit is een demonstratieproject met een concept gereed voor verdere opschaling. Een brede toepassing van waterstof in gebouwde omgeving is nog een tijdje weg, er is namelijk nog te weinig hernieuwbare waterstof beschikbaar. Toch is het belangrijk nu al praktijkkennis op te doen, om het vanaf circa 2030 breder toe te passen.” 

Jaco Reijerkerk: “Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde. Dit betreft de technische installatie zelf, maar zeker ook veiligheid voor de bewoners: odorisatie van de waterstof wordt gedaan zoals dat bij aardgas het geval is.” 

Ekinetix

Ekinetix is in dit project de ontwerper en systeemintegrator van de waterstofvoorziening. Dit loopt van de opslag en drukreductie via de odorisatie tot aan de gecontroleerde invoeding op het lokale net van de netbeheerder Alliander. De verantwoordelijkheden van Ekinetix omvatten het projectmanagement, ontwerp, vergunningstraject, leveranciersselectie, civiele werkzaamheden, bouw en ingebruikname.  

Het waterstofgas wordt aangeleverd door de industriële gassenleverancier Westfalen in de installatie, die ontwikkeld is door Ekinetix en door Westfalen geopereerd zal worden. Ekinetix coördineert voor Westfalen het technisch ontwerp, de vergunningen en documentatie.  

Ekinitex

“We gaan nu de bouwfase in met streven om op te leveren in oktober, voor het stookseizoen dus. Een paar drukke zomermaanden voor de boeg!", vertelt John de Bont, technisch directeur bij Ekinetix. “Met dit systeem van waterstoflevering en odorisatie is voor de consument het gebruiksgemak op hetzelfde niveau als bij aardgas. Er is geen verschil merkbaar.” 

Projectpartners

Dergelijke projecten worden alleen een succes in nauwe samenwerking met projectpartners. Opdrachtgevers zijn Westfalen, Alliander en LochemEnergie. Betrokken bij de uitvoering zijn Combigas, Gavilar, Alpha Studieburo en Anteagroup. Projectpartners zijn Remeha, Berkeloord, Kimenai, Gemeente Lochem en Provincie Gelderland.

Sluiten