FME-leden

100 Brancheverenigingen

Onder de FME-koepel van technologische bedrijven bevindt zich een honderdtal brancheverenigingen, die allemaal zijn toegespitst op de specifieke belangenbehartiging van een  specifieke groep bedrijven. Zo hebben bijvoorbeeld de metaalproducenten, de toeleveranciers, de machinebouwers en de bedrijven die actief zijn in de medisch-technologische hoek zich verenigd in aparte brancheverenigingen.