EFRO | OP Oost

Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Het gaat daarbij om twee grote thema’s: innovatie en een koolstofarme economie.

Vanaf 3 oktober 2017 kun je subsidie aanvragen voor grote R&D-samenwerkingsprojecten door twee of meer samenwerkende bedrijven. Aanvragen kan van 3 oktober 2017 t/m 28 februari 2018. Maar let op: de subsidieverdeling is op basis van ‘first come, first serve’. Dit betekent dat subsidieaanvragen in behandeling worden genomen op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn. 

Voorwaarden

  • Je kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op algemene innovatie op het gebied van Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen, al dan niet in combinatie met ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.
  • Er moet minimaal één mki-bedrijf bij betrokken zijn, die ook ten minste 35% van de kosten maakt en betaalt.
  • Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling.
  • Geen van de bedrijven in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.
  • De subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is.
  • Bij iedere subsidieaanvraag moet ook tenminste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling. 

Voor meer informatie vind je ook in het Infoblad Grote R&D-samenwerkingsprojecten: Algemene innovatie. Aanvragen lopen via het EFRO-webportaal.

Een voorbeeld

Een consortium van twee bedrijven en een universiteit gaat de stap van het lab naar industriële productie en grootschalige toepassing maken. In het project wordt met behulp van een nieuwe generatie polymere nanofiltratiemembranen een nieuw waterzuiveringsproces ontwikkeld. Het nieuwe waterzuiveringsproces moet juist ook de zeer kleine stoffen uit het water verwijderen. In het water zijn namelijk steeds meer microverontreinigingen aanwezig, zoals pesticiden, medicijnresten en hormoon verstorende stoffen. Dankzij deelname van partners uit de hele keten kan het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit in Nederland een belangrijke impuls krijgen. 

Factsheet 

Advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs. FME Funding en Finance helpt je het maximale uit financierings- en subsidieregelingen te halen voor innovatie, groei, energie en duurzaamheidsplannen van je bedrijf.