Eurostars

Met Eurostars worden bedrijven die een specifiek deel van hun omzet of fte’s inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling (het onderzoekuitvoerende mki) gestimuleerd om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven. De volgende deadline is 1 maart 2018, 20.00 uur.

Het totale budget voor het Eurostars is ruim 1,1 miljard euro voor de periode 2014-2020. Het Nederlandse budget is ruim 18 miljoen euro per jaar. Dit budget verdeelt Eurostars over 2 calls. De maximale bijdrage per project bedraagt 500.000 euro voor alle Nederlandse projectpartners samen.

Een Eurostars-project moet aan een aantal eisen voldoen:

  • De projectcoördinator is een R&D intensief mki, afkomstig uit een Eurostarsland
  • Er zijn minimaal 2 organisaties uit minimaal 2 Eurostarslanden betrokken
  • Er is een gebalanceerd consortium; geen organisatie of land draagt meer dan 75% van de kosten
  • De projectduur is maximaal 36 maanden
  • De marktintroductie is binnen 24 maanden na projecteinde voorzien
  • Het project kent een civiele toepassing
  • Het R&D intensief mki draagt minimaal 50% van totale projectkosten, exclusief subcontracting

In Nederland bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de Nederlandse deelnemer(s). Het subsidiepercentage hangt af van de projectactiviteiten en de aard van de deelnemer(s). Bedrijven krijgen 35% voor onderzoekactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mki krijgt een extra 10%. Voor kennisinstellingen zijn deze percentages respectievelijk 50% en 25%.

De volgende deadline is 1 maart 2018, 20.00 uur.

Deelnemende landen Eurostars

België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

Advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs. FME Funding en Finance helpt je het maximale uit financierings- en subsidieregelingen te halen voor innovatie, groei, energie en duurzaamheidsplannen van je bedrijf.