IPC Innovatie Prestatie Contracten

Samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren kunnen tussen 21 september en 5 oktober subsidie aanvragen via de Innovatie Prestatie Contracten (IPC). Voor Zuid-Hollandse mkb’ers is er de nieuwe regionale variant IPC Zuid-Holland.

FME als penvoerder

In een IPC-project werken 10 á 20 mkb-ondernemers, die niet met elkaar in een groep verbonden zijn, over een periode van maximaal twee jaar aan collectieve- en aan 'eigen' innovaties. Ze worden hierbij begeleid door een belangenorganisatie voor ondernemingen die namens het cluster mkb’ers de IPC-aanvraag indient en als penvoerder optreedt. FME kan deze rol voor jou vervullen.

Regionale IPC Zuid-Holland

In 2017 is er voor het eerst een regionale variant van de IPC-regeling. Deze richt zich op projecten in Zuid-Holland die bijdragen aan de overgang naar de Next Economy. Mkb-’ers die zich bezighouden met onder meer robotisering, big data en sensortechnologie kunnen een aanvraag doen.

IPC-aanvragen moeten voor 50% uit mkb’ers bestaan uit de regio en er moet sprake zijn van samenwerking met een of meerdere fieldlabs in Zuid-Holland. Indien een IPC-aanvraag voldoet aan de criteria voor het IPC Zuid-Holland komt deze niet in aanmerking voor de landelijke IPC.

Budgetten en afhandeling

Voor de landelijke IPC stelt het ministerie van Economische Zaken 2.874.000 euro beschikbaar. De provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Economische Zaken stellen voor de IPC Zuid-Holland 1.404.000 euro beschikbaar.

Voor beide varianten geldt dat aanvragen behandeld worden op basis van volledigheid en volgorde van binnenkomst tot het budget is uitgeput.

Heb je advies of een penvoerder nodig? Neem contact op met onze adviseurs van FME Funding en Finance. Zij kunnen je helpen.