Smart Industry Fieldlabs

Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid hebben de Actieagenda Smart Industry opgesteld, met als doel de digitalisering van de industrie te versnellen. Dit vergroot de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie en maakt Nederland aantrekkelijker als vestigingsplaats voor productieactiviteiten.Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt de uitvoering van deze Actieagenda met 14,55 miljoen euro, voor activiteiten binnen Smart Industry Fieldlabs.

Digitalisering van de industrie gaat over slimme inzet van nieuwe productietechnologieën (bijvoorbeeld 3D-printers, robots, drones en sensoren) in combinatie met ICT. Dit biedt mogelijkheden om het productieproces efficiënter en beter te organiseren, om nieuwe ‘smart’ producten te ontwikkelen en om nieuwe businessmodellen te introduceren.

Smart Industry Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. Dit versterkt de verbinding met onderzoek, onderwijs en beleid. Samenwerken in fieldlabs vergroot de snelheid van het toepassen van Smart Industry oplossingen in de industrie. Er is subsidie beschikbaar voor onderdelen binnen Smart Industry Fieldlabs.

Voor wie?

Een Smart Industry fieldlab is een samenwerkingsverband dat een praktijkomgeving vormt waarin sprake is van een slimme inzet van nieuwe productietechnologieën en ICT door de industrie waarmee productiemiddelen binnen bedrijven en tussen bedrijven onderling verweven raken met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen.

Wanneer kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor subsidie bestaat het samenwerkingsverband uit een onderwijsinstelling, een onderzoeksorganisatie en minimaal 4 ondernemingen, waarvan minimaal 2 mkb-bedrijven (de ondernemingen mogen niet in een groep verbonden zijn, dus geen moeder-dochter etc.). Als de onderwijsinstelling ook een onderzoeksorganisatie is, kan dit één organisatie zijn. 

Penvoerder

Eén van de deelnemers is de penvoerder. De andere deelnemers machtigen deze penvoerder om namens hen de aanvraag in te dienen. Niet iedere deelnemer hoeft dus subsidie aan te vragen. De deelnemers krijgen de subsidie wel zelf op hun rekening.

Hoeveel kun je aanvragen?

Deelnemers in een Smart Industry fieldlab kunnen subsidie krijgen voor twee typen activiteiten:

  1. Het opereren in een innovatiecluster
  2. Experimentele ontwikkeling in daadwerkelijke samenwerking

Je kunt voor een van de activiteittypen een aanvraag indienen of de beide activiteiten combineren in 1 aanvraag. De minimale projectkosten waarvoor je subsidie aanvraagt, moeten in totaal wel meer dan 1 miljoen euro zijn. De subsidie is 60% van de subsidiabele kosten en bestaat voor tweederde uit een renteloze lening. Het samenwerkingsverband kan in totaal tot 3 miljoen euro subsidie aanvragen. Een project mag maximaal 5 jaar duren.

Wanneer kun je aanvragen?

De aanvraag voor deze subsidie is gesloten op 31 maart 2017.