Subsidie in ZUID NL voor samenwerking bedrijven en kennisinstellingen

Vanaf 15 mei 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. In totaal is er 8.250.000 euro subsidie in de zogenaamde 'Valorisatievermogen voor het mkb’ (1B2) beschikbaar.

Voorwaarden

Voor deze regeling komen alleen projecten in aanmerking die zich grotendeels op experimentele ontwikkeling richten en/of een bijdrage leveren aan een of meer maatschappelijke uitdagingen uit de Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) voor Zuid-Nederland, namelijk:

  • Gezondheid, demografie en welzijn
  • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien & maritiem onderzoek en bio-economie
  • Zekere, schone en efficiënte energie
  • Slim, groen en geïntegreerd vervoer
  • Klimaatactie hulpbronefficiëntie
  • Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen

Subsidie kan individueel worden aangevraagd door een mkb-onderneming of door een samenwerkingsverband van een of meer ondernemingen onderling of met een of meer kennisinstellingen. Voorwaarde is wel dat ten minste één mkb-onderneming deelneemt in het samenwerkingsverband (de aanvrager) en dat het project wordt uitgevoerd in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg).

Er wordt gezocht naar innovatieprojecten vanuit cross-overs tussen de internationale topclusters onderling of tussen een of meer internationale topclusters en een of meer nationale topclusters.

Openstellingsdata

Aanvragers kunnen hun project indienen tussen 15 mei en 23 juni 2017 17.00 uur indienen. Er wordt gewerkt met een tendersysteem.

Budget

  • In totaal is 8.250.000 euro subsidie beschikbaar
  • Maximale subsidiebedrag voor individuele projecten: 250.000 euro | 25% subsidie
  • Minimale en maximale subsidiebedrag voor R&D-samenwerkingsprojecten: minimaal 350.000 en maximaal 750.000 euro | 35%

Advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs. FME Funding en Finance helpt je het maximale uit financierings- en subsidieregelingen te halen voor innovatie, groei, energie en duurzaamheidsplannen van je bedrijf. Bel (079) 353 11 98 of mail naar FME Advies.

Verschil tussen OPZuid 1B2 en MIT Zuid R&D-projecten

Voor de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT Zuid) kunnen van 3 juli tot en met 7 september 17.00 uur R&D samenwerkingsprojecten worden ingediend. Waar OPZuid werkt met de vereiste van cross-overs, is deze vereiste in MIT Zuid niet aanwezig. Omdat OPZuid een Europese regeling is en MIT Zuid een landelijke regeling, zijn bovendien de administratieve lasten voor aanvragers in MIT Zuid lager. Enkele andere verschillen tussen beide regelingen lees je in onderstaande tabel:

Schema_3.jpg