Energiesysteem in transitie biedt veel kansen voor Nederlandse technologische industrie

Ons energiesysteem is in transitie. Vraagstukken als klimaatverandering en energiezekerheid bieden enorme kansen voor de Nederlandse technologische industrie. In het FME Cluster Energy brengt FME technologiebedrijven, kennisinstellingen, eindgebruikers en financiers samen om als keten antwoorden te vinden op deze maatschappelijke vraagstukken.

De markt waarop onze bedrijven opereren, beslaat de gehele energieketen en varieert van exploratie van nieuwe olie- en gasvelden via lokale energienetwerken tot energiebesparende technologieën voor eindverbruikerssectoren; kortom een zeer breed palet aan activiteiten. De Nederlandse technologiebedrijven hebben een uitstekende uitgangspositie om de kansen die de transitie van het energiesysteem biedt te verzilveren. Dit omdat ze wereldwijd een zeer sterke positie hebben in veel van de deelsectoren zoals energiebesparende technologieën, Smart Grids, offshore wind en de productie van zonnecellen.

In ons energiesysteem vinden tal van belangrijke ontwikkelingen plaats die kansen bieden voor bedrijven in de technologische industrie. Zo groeit de decentrale opwekking van energie. Door de mogelijkheid om lokaal energie op te wekken met zon, wind, WKO en geothermie ontstaan lokale energiehubs. Samen met Smart Grids en energieopslag worden dit steeds meer autonome energiesystemen, waar vraag en aanbod met elkaar worden vereffend. Ook wordt Energie ‘Smart’. Door de integratie van ICT worden energiesystemen steeds slimmer. Apparaten en netwerken gaan zelf beslissen wanneer energie wordt geleverd of verbruikt en onder welke marktomstandigheden.

Focus op energie-efficiency,  flexibele energiesystemen en marktvergroting

Het FME Cluster Energy zet in op twee kansrijke innovatiethema’s voor technologiebedrijven:

1. Industriële energie efficiency

Een wereldwijde groeimarkt voor technologie

  • Energie efficiency kan zoveel besparing opleveren dat je die bijna als extra energiebron kunt beschouwen.
  • Energy efficiency wordt de komende jaren de snelst groeiende markt binnen het wereldwijde energiesysteem.
  • Energie efficiency kan economisch interessant zijn, mits we investeren in technologie. De investeringskansen verschillen per sector en per regio.

Het FME Cluster Energy werkt samen met bedrijven en andere stakeholders om versnelde energiebesparing te realiseren.

2. Flexibiliteit

Cruciaal voor optimale energietransitie

  • De energietransitie vraagt om een energiesysteem dat op alle fronten flexibel is. Toepassing van nieuwe technologie is daarbij onmisbaar.
  • De markt voor energieopslag ontwikkelt zich snel en vraagsturing van energie wordt steeds belangrijker voor de stabilisatie van het systeem.
  • De capaciteit van het Europese elektriciteitsnetwerk moet rond 2030 zijn verdubbeld om snel genoeg op de energievraag te kunnen inspelen.
  • Door Smart Grids kunnen investeringen beter worden benut.
  • Toenemende elektrificatie van het energiesysteem vraagt om nieuwe producten en diensten.

Het FME Cluster Energy werkt samen met bedrijven en andere stakeholders om versnelde flexibilisering te realiseren.

Marktvergroting

Cleantech exportprogramma en Dutch Energy Solutions

Binnen het FME Cluster Energy zijn er twee programma’s waarin de focus ligt op het benutten van kansen voor marktvergroting in de energiesector:

  • Cleantech exportprogramma. In samenwerking met Nederlandse cleantech bedrijven, universiteiten, overheden en non-profit organisaties werken wij aan het promoten van Nederlandse innovatieve producten en diensten in de volgende deelgebieden: duurzame energie, energie-infrastructuur, energie efficiency en opslag van energie.
  • Dutch Energy Solutions platform. Dit is een samenwerking van Nederlandse toeleveranciers aan de olie- en gassector, ontwikkelaars, overheden en andere stakeholders, waarbij de focus ligt op activiteiten in de Golfregio. Het doel van het platform is om een permanente uitwisseling van informatie, kennis en zakelijke contacten met partners in de Golfregio tot stand te brengen en te onderhouden.
download

FME Insights Energy

Transition energy systems offers many opportunities for Dutch technological industry.

Download

Samenvatting FME Insights Energy