MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2018

Ook in 2018 stellen kabinet en regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de MIT. Vanaf half april 2018 gaat de succesvolle MIT-subsidieregeling weer open voor het mkb. De regeling is bedoeld voor innovatieve haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. De MIT is een landelijke regeling die per regio wordt uitgevoerd. Regio Zuid (provincies Limburg, Brabant, Zeeland) en de provincie Zuid-Holland hebben de openstellingen al bekendgemaakt. Andere regio’s zullen snel volgen.

Haalbaarheidsprojecten

 • Open van 17 april tot en met 6 september 2018

Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico's in kaart van een voorgenomen innovatieproject (haalbaarheidsstudie). De beoordeling gaat volgens het principe 'first come, first serve' (volgorde van binnenkomst). De maximale subsidie is 25.000 euro. Er is een grote run op dit onderdeel, dus wees er snel bij, ofwel dien op 17 april 2018 je aanvraag in.

R&D Samenwerkingsprojecten

 • Open van 2 juli tot en met 6 september 2018

Hier gaat het om projecten van (minimaal twee) samenwerkende mkb-bedrijven, eventueel samen met een kennisinstelling. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. De maximale subsidie bedraagt 350.000 euro. De beoordeling gaat hier om kwaliteit, innovativiteit, businesscase en kracht van de samenwerking.

Advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs. FME Funding en Finance helpt je het maximale uit financierings- en subsidieregelingen te halen voor innovatie, groei, energie en duurzaamheidsplannen van je bedrijf. Bel (079) 353 11 98 of mail naar FME Advies. Als FME-lid kun je bovendien gratis een MIT-scan laten doen. 

De regeling omvat vijf relevante instrumenten voor technologiebedrijven:

1. Kennisvouchers

 • Door middel van kennisvouchers 'waardebon' kan een mkb-ondernemer een kennisvraag omtrent de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten laten beantwoorden door een kennisinstelling.
 • 50% van de kosten kunnen in rekening worden gebracht.
 • Maximale waarde voucher: 3.750 euro
 • Openstelling 11 april 2017

2. Innovatie-adviesprojecten

 • Inwinnen van innovatieadvies door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag.
 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 10.000 euro.
 • Het innovatie adviesproject mag maximaal één jaar omvatten en de uitvoering ervan moet binnen 4 maanden na de subsidieverlening worden gestart.
 • Openstelling: 11 april 2017

3. Haalbaarheidsprojecten

 • In kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van 25.000 euro.
 • De haalbaarheidsstudie moet starten binnen vier maanden na de indiening van de subsidieaanvraag en het project mag maximaal één jaar duren.
 • Openstelling: 11 april 2017

4. R&D samenwerking

 • Samenwerking met minstens één andere mkb-ondernemer om een product, productieproces of dienst te vernieuwen of te ontwikkelen. Het project bestaat uit experimenteel of industrieel onderzoek. Subsidie kan hiervoor worden aangevraagd voor de provincie of regio waar de pen-voerder gevestigd is en als minimaal 40% van de kosten worden gemaakt in de betreffende provincie of regio.
 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van 200.000 euro en een maximum van 350.000 euro per innovatieproject waarvan maximaal 175.000 euro per deelnemer.
 • Er moet sprake zijn van een evenwichtig samenwerkingsverband; één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten in rekening nemen.
 • Openstelling: 3 juli 2017 (hier geldt een tenderprocedure)

5. Innovatiemakelaar

 • TKI HTSM heeft FME als innovatiemakelaar aangewezen om mkb-ondernemers innovatieadvies te geven. Advies kan gericht zijn op de innovatie van producten, processen of diensten, het verlenen van technische bijstand, of diensten voor het overdragen van technologie.
 • Subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
 • Project mag maximaal één jaar looptijd hebben.