Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is 2 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en wordt op 15 juli 2017 opengesteld voor aanvragen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door Nederlandse scheepswerven. Voor dit jaar is een budget beschikbaar van 4,6 miljoen euro. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken, door de innovatieve waarde te subsidiëren.

De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector zal de SDS-regeling benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. De SDS-regeling is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies naar lucht en water van verschillende scheepstypen voor zee- en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip en haar bemanning gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

De SDS-regeling biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.

De ordergebonden regeling draagt bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Zonder de SDS-regeling zou Nederland achterstand oplopen in de concurrentie met onder meer Duitsland, dat een vergelijkbare regeling heeft. Evenals bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld toe te passen. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SDS-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De publicatie in de Staatscourant kun je hier lezen.

Advies nodig?

Heb je vragen of wil je advies over wat de SDS voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met de adviseurs van FME Funding en Finance. 

 

FME adviseurs helpen je graag verder

Heb je een vraag of financieringsmogelijkheden. Wil je meer weten over een bepaalde regeling en hoe jij dit optimaal kunt inzetten. Neem contact op met onze adviseurs, T 088 400 8 400 of stuur een  mail. We helpen je graag verder.

Terug naar de FME Subsidiekalender Meer over FME Funding en Finance

Meer weten?
Renze BloklandBedrijfsadviseur