Training

Balanslezen

 • Datum, tijd en plaats
  • 14 november 2018 | 09:30 tot 15:30 | Bunnik | Postillion
 • Contactpersoon
  Petra van Buren
  (079) 353 12 07
  Mail mij
 • Doelgroep
  Voor iedereen met een financiële, administratieve of commerciële functie.
 • Kosten
  FME leden betalen € 395,- p.p.FME lid worden?
  Niet-leden betalen € 695,- p.p.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

De ééndaagse training balanslezen is bestemd voor bijna iedere medewerker binnen een bedrijf. In toenemende mate is het belangrijk om inzicht te hebben in financiën, financiële kengetallen en ratio’s. Ten behoeve van de selectie van een klant, het doorgronden en bijstellen van de eigen financiën maar ook het begrijpen waar collega’s, leidinggevenden, instanties als banken en kredietverzekeraars het over hebben en waar men belang aan hecht en waarom.

Resultaat

 • Je bent in staat om een balans en een winst-verliesrekening te lezen en te begrijpen.
 • Je kent de onderlinge samenhang van balansposten en posten van de winst-verliesrekening.
 • Je leert de ratio’s van de liquiditeit en solvabiliteit op waarde te schatten.
 • Je bent in staat om de financiële positie van een onderneming te doorgronden en de kredietwaardigheid te bepalen.

Deze ééndaagse training wordt gevolgd door deelnemers met verschillende uitgangspunten. Onder andere mensen die:

 • een opfrissing zoeken in algemene zin;
 • een betere gesprekspartner willen zijn voor hun accountant;
  (maar het om verschillende redenen het niet aan hem/haar willen vragen);
 • begrippen als werkkapitaal beter willen (leren) doorgronden;
 • inzicht willen in hoe informatiebureaus en kredietverzekeraars hun limieten vaststellen;
 • een beeld willen krijgen hoe ze zelf interne limieten kunnen vaststellen o.a. op basis van gepubliceerde jaarstukken;
 • willen bespreken hoe eventueel naar hun eigen jaarstukken kijken en welke vragen ze dan kunnen verwachten.
   

Programma onderwerpen

 • Algemene begrippen
 • De posten Activa en Passiva
 • De resultatenrekening
 • Bedrijfs- en concernstructuren
 • Consolidatie (de 403 verklaring)
 • Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
 • Wat vertellen de financiële stukken van een onderneming?
 • De kredietwaardigheid
 • Het eigen vermogen
 • Werkkapitaal