Training

Balanslezen: het belang van financieel inzicht

 • Datum, tijd en plaats
  • 21 juni 2019 | 09:30 tot 15:30 | Rheden | De Roskam
 • Contactpersoon
  Petra van Buren
  (079) 353 12 07
  Mail mij
 • Doelgroep
  Voor iedereen met een financiële, administratieve of commerciële functie.
 • Kosten
  FME leden betalen € 400,- p.p.FME lid worden?
  Niet-leden betalen € 700,- p.p.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Het is steeds belangrijker om inzicht te hebben in bedrijfsfinanciën, financiële kengetallen en ratio’s. Niet alleen voor de selectie van een klant, maar ook voor het doorgronden en bijstellen van de eigen financiën. Daarnaast is het ook handig om te begrijpen waar collega’s, leidinggevenden en instanties als banken en kredietverzekeraars het over hebben en wat zij belangrijk vinden. De eendaagse training Balanslezen is daarom voor bijna elke medewerker in een bedrijf zinvol.

Resultaat

 • Je bent in staat om een balans en een winst-verliesrekening te lezen en te begrijpen.
 • Je kent de onderlinge samenhang van balansposten en posten van de winst-verliesrekening.
 • Je leert de ratio’s van de liquiditeit en solvabiliteit op waarde te schatten.
 • Je bent in staat om de financiële positie van een onderneming te doorgronden en de kredietwaardigheid te bepalen.

Deze eendaagse training is interessant voor mensen die:

 • een opfrissing zoeken in algemene zin;
 • een betere gesprekspartner willen zijn voor hun accountant (maar het om verschillende redenen niet aan hem/haar willen vragen);
 • begrippen als werkkapitaal beter willen (leren) doorgronden;
 • inzicht willen in hoe informatiebureaus en kredietverzekeraars hun limieten vaststellen;
 • een beeld willen krijgen hoe ze zelf interne limieten kunnen vaststellen o.a. op basis van gepubliceerde jaarstukken;
 • willen bespreken hoe eventueel naar hun eigen jaarstukken kijken en welke vragen ze dan kunnen verwachten.
   

Onderwerpen

 • Algemene begrippen
 • De posten Activa en Passiva
 • De resultatenrekening
 • Bedrijfs- en concernstructuren
 • Consolidatie (de 403 verklaring)
 • Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
 • Wat vertellen de financiële stukken van een onderneming?
 • De kredietwaardigheid
 • Het eigen vermogen
 • Werkkapitaal

Groepsgrootte

Minimaal 4 deelnemers, maximaal 8.

Meer weten?
Petra van BurenAccountmanager FME College

Gerelateerde events