Bijeenkomst

CANCEL: Hoe brengen we oplossingen voor toekomstbestendige emissiearme stallen een belangrijke stap verder?

 • Datum, tijd en plaats
  • 12 maart 2020 | 10:00 tot 14:00 | Eersel | Venco Campus Eersel | Meerheide 200
 • Contactpersoon
  Taskforce
  Mail ons
 • Doelgroep
  Koplopende boeren, technologiebedrijven met relevante innovaties en deskundigen van kennisinstellingen, van overheden en van NGO’s
 • Aanmelden voor
  3 maart 2020 - 09:00
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

De bijeenkomst die wij voor komende donderdag 12 maart hadden gepland, gaat níet door.
Dit heeft de Taskforce besloten in navolging van het advies van het RIVM die inwoners van de provincie Noord-Brabant adviseert om zo veel mogelijk de sociale contacten te beperken. Tevens geeft Provincie Noord-Brabant aan alle grote events tot 16 maart te annuleren. We willen voorkomen dat we ongewild bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus.

Donderdag 12 maart organiseert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen een bijeenkomst om kansen te identificeren en afspraken te maken om innovatieve technologie voor een - in alle opzichten - duurzame veehouderij versneld door te ontwikkelen, te valideren en beschikbaar te stellen.

Toekomstbestendige stallen.jpg
Oplossingen voor toegenomen druk

De druk op de Nederlandse veehouderij was al hoog en met de huidige stikstofcrisis is deze fors toegenomen. Tegelijkertijd echter wordt - onder andere door het werk van de Taskforce - duidelijk dat veel mogelijkheden voor een toekomstbestendige veehouderij al in ontwikkeling zijn.Ook komen er vanuit de overheid financiële middelen beschikbaar om innovaties en veehouders te ondersteunen. En tenslotte denkt de Taskforce - samen met ENVAQUA - dat er kansen liggen om de bouw weer op gang te brengen, waarbij veehouders een oplossing bieden. 

Minister Schouten: “Veel opgaven, zoals het sluiten van de voedselkringloop, het herstel van biodiversiteit, het reduceren van emissies en eisen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid komen samen bij de veehouder. De veehouder heeft echter technologische mogelijkheden en een verdienmodel nodig om stappen te kunnen zetten." 

Verbinden kennis en ervaring

Door aanwezige kennis en ervaring binnen en buiten de sector te verbinden kunnen we van deze kansen gebruik maken. De stikstofcrisis wenden we zo aan om de veehouderij op integrale manier een stap verder te helpen met nieuwe technologie, nieuwe verdienmodellen en wellicht op termijn ook met beter passende regelgeving. We nodigen je daarom uit om op 12 maart met ons mee te denken en te werken.

Programma

10.00 uur - Inloop

10.15 uur - Start bijeenkomst

Welkom en plenaire discussie

 • De stand van zaken innovatie voor Toekomstbestendige Stallen
 • Een toelichting over de gebiedsgerichte aanpak

Ochtendsessies

 1. Een integrale benadering voor de toekomstbestendige stal
 2. Maatschappelijke waarde EN een businesscase voor de veehouder
 3. Het bij elkaar brengen van elkaar versterkende oplossingen
 4. Tech Talk: emissiearme landbouw
 5. Meten, duiden en inzicht

Geef bij jouw aanmelding aan welk thema je interessant vindt.

Lunch

Middagsessies

 1. Matchmaking en informatie over nieuwe subsidieregelingen
 2. Kick-off van een expertgroep Emissiearme landbouw door ENVAQUA
 3. Informele kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden

Geef bij jouw aanmelding aan welke thema je interessant vindt.

14:00 uur - Einde bijeenkomst

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen

De Taskforce is een samenwerking tussen FME, VNO-NCW, ZLTO en de Provincie Noord-Brabant. We stimuleren vernieuwing in stalsystemen voor de uitdagingen waarvoor de veehouderij sector en andere betrokkenen zich gesteld zien. Naar onze overtuiging kunnen slimme technologieën helpen om stallen op een duurzame manier toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie.

Lees meer

Meer weten?
TaskforceToekomstbestendige stallen