Bijeenkomst

Circulair Bouwen | Nieuwe verdienmodellen en meetbaarheid van circulariteit

 • Datum, tijd en plaats
  • 12 april 2018 | 15:30 tot 19:00 | Zoetermeer | Hoofdkantoor FME, Zilverstraat 69
 • Contactpersoon
  Rik van Berkel
  (079) 353 14 19
  Mail mij
 • Doelgroep
  FME-leden, leden van aangesloten branches en ketenpartners
 • Aanmelden voor
  10 april 2018 - 17:00
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw | No-show-fee  € 75,-

Om klimaatdoelstellingen te halen moeten we van een lineaire naar een meer circulaire economie. Dit geldt ook voor de bouw- en installatiesector; een sector waarin veel materiaal wordt gebruikt. Dit is een hele opgave, maar het biedt ook kansen tot innovatie en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Daarover gaan we graag met jou in gesprek op 12 april tijdens de bijeenkomst circulair bouwen.

De klantvraag verandert nadrukkelijk en naast de energieprestatie wordt ook de mate van circulariteit van producten zwaar meegewogen in de keuze voor een leveranciers. Dit wordt onderstreept in de Bouwagenda waar circulair bouwen een belangrijk thema is. Naast de draagstructuur en gevels hebben de installaties een behoorlijke milieu-impact door materiaalgebruik.

Tijdens deze bijeenkomst word je door FME-beleidsadviseur Rob van Beek meegenomen in de wereld van circulaire economie. Wat is het? Hoe kijkt de overheid er tegenaan? Wat is de positie van FME? Vervolgens gaat Jeanette Levels, adviseur van LBP|Sight, in op het stelsel MilieuPresetatie Gebouwen (MPG) en hoe we circulariteit kunnen meten. Hierbij wordt ook kort ingegaan op de praktijkcasus van de Vereniging Luchttechnische Apparaten (VLA).

Echt concreet wordt het tijdens de bijdrage van de directeur van Frico, Xander van Bree. Hij gaat namelijk in op de stappen zijn onderneming heeft gezet om de milieu-impact van zijn producten te verlagen. We sluiten af met een bijdrage van de directeur van Life Cycle Vision, Bernd Karstenberg, waarin hij circulariteit belicht vanuit ontwerpkeuzes.

Wat levert deze bijeenkomst je op?

 • Inzicht in de veranderende klantvraag en nieuwe verdienmodellen
 • Inzicht in meetbaarheid van circulariteit en MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)
 • Concurrentieel voordeel door uitvoeren levenscyclusanalyses (LCA)
 • Ondersteuning en korting bij uitvoeren LCA’s op product- of brancheniveau

Programma

 • 15.30 uur - Inloop
 • 16.00 uur - Opening en welkom                                                                     
 • 16.15 uur - Transitie-agenda Circulaire Bouweconomie
  Wat is de visie van FME op circulaire economie? Wat betekent de transitie-agenda Circulaire Bouweconomie voor onze sector? Door Rob van Beek, beleidsadviseur Milieu en Energie
 • 16.45 uur - Nationale Milieudatabase en levenscyclusanalyses (LCA’s)
  Hoe werkt het stelsel MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)? Hoe meten we circulariteit? Hoe werkt dit in de praktijk? Door Jeanette Levels, Partner en Senior Advisor LBP|Sight
 • 17.15 uur - Praktijkcase: Circulariteit klimaatinstallatiesystemen
  Welke stappen heeft Frico BV genomen om producten meer circulair te ontwikkelen en milieu-impact te verlagen. Door Xander van Bree, Managing Director van Frico BV
 • 17.30 uur - Hoe kan ik sturen op circulariteit tijdens een ontwerp?
  Hoe werken de gegevens vanuit de Nationale Milieudatabase door bij ontwerpkeuzes? Door Bernd Karstenberg, directeur Life Cycle Vision
 • 17.45 uur - Afsluiting
 • 18.00 uur - Netwerkgelegenheid
 • 19.00 uur - Einde