Event

Dag van de Gebouwde Omgeving

 • Datum, tijd en plaats
  • 18 oktober 2019 | 13:30 tot 18:00 | Zoetermeer | FME Hoofdkantoor, Zilverstraat 69
 • Contactpersoon
  Rik van Berkel
  (079) 353 11 63
  Mail mij
 • Doelgroep
  Bedrijven die actief zijn in de Gebouwde Omgeving
 • Aanmelden voor
  10 oktober 2019 - 17:00
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Exclusief voor FME-leden en leden van de organiserende branches.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw | We rekenen een no-show fee van  € 75,-

Op vrijdag 18 oktober organiseert FME samen met een aantal partnerbranches de eerste editie van de Dag van de Gebouwde Omgeving. FME laat daar samen met haar leden en de aangesloten branches zien dat technologie bijdraagt aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Samenwerking, innovatie en kennisdeling is hierbij noodzakelijk.

GBO 600.jpg

 

Visiepaper 'Technologie voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving'

Op een aantal thema’s wil FME samen met de leden en de branches in de gebouwde omgeving laten zien dat zij het verschil kunnen maken. Hoe we dit willen bereiken, hebben we aangegeven in de visiepaper 'Technologie voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving' die we tijdens het event gaan toelichten. De officiële lancering zal later in het najaar plaatsvinden. De FME Dag van de Gebouwde Omgeving wordt georganiseerd door FME en de branches binnen het  FME Cluster Gebouwde Omgeving: alle kennis en expertise zitten gebundeld onder het FME-dak. Samen houden deze partijen een pitch om uit te leggen wat de plannen zijn voor toekomstbestendig bouwen. 

Digitalisering: Data-uitwisseling met Uniforme Objecten Bibliotheek* (UOB)

De Uniforme Objecten Bibliotheek vormt een cruciale schakel in de digitalisering van de keten en een eenvoudige en efficiënte informatie-uitwisseling voor installatiebedrijven en toeleverende fabrikanten. De UOB moet ervoor zorgen dat faalkosten drastisch omlaag kunnen en een productiviteitssprong wordt gerealiseerd. Wat betekent deze ontwikkeling voor fabrikanten en installatiebedrijven? En hoe kun je deelnemen aan dit initiatief? Drie aansprekende ondernemers uit de sector gaan hierover in gesprek in een expertpanel onder leiding van Jan Al, programmamanager digitalisering bij Techniek Nederland..

 • Jaap Hazeleger, directeur BAM Bouw en Techniek
 • Ralph van den Broek, CEO Batenburg Techniek
 • Erik van Heuveln, CEO Zehnder
 • Rob van Veen, Vice President Energy & Infra Prysmian Group Draka

* De UOB is een initiatief van 2BA, Ketenstandaard, Techniek Nederland en Fedet. Het wordt actief ondersteund door FME en de aangesloten bouwgerelateerde branches.

Programma

13.30 uur - Inloop

14.00 uur - Aanvang programma

 • Welkom en opening
  door Karsten Klein, directeur belangenbehartiging FME
 • Presentatie FME-visiepaper Gebouwde omgeving en korte pitches branches
  door Rik van Berkel, Clustermanager Gebouwde Omgeving
 • Paneldiscussie digitalisering in de bouw/UOB
 • Breakout sessies:
  > Impact Klimaatakkoord en de gebouwde omgeving [volgeboekt]
  > Veranderende bouwregelgeving: Wet Private Kwaliteitsborging
  > Circulair bouwen heeft de toekomst [volgeboekt]
 • Volgende stappen FME Cluster Gebouwde Omgeving en afsluiting
 • Netwerkborrel

18.00 uur - Einde

Breakout sessies

Je kunt kiezen uit een van deze drie actuele thema's. 

 1. | VOL! | Circulair bouwen heeft de toekomst | Aandacht voor circulair bouwen groeit. Zo zijn er eisen opgenomen in het Bouwbesluit (MPG) en belanden er steeds vaker circulaire criteria in aanbestedingen. Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Welke tools kun je gebruiken? Welke nieuwe circulaire businesskansen biedt circulair bouwen?
 2. | VOL! | Impact Klimaatakkoord op de gebouwde omgeving | Nu de klimaatplannen voor de gebouwde omgeving er liggen, moet over worden gegaan naar de implementatie. Van praten naar doen. De uitdaging is enorm vanwege de omvang van de opgave en beperkte bouwcapaciteit. Technologische en innovatieve oplossingen zijn hierbij noodzakelijk. Hoe pakken we deze uitdaging het slimst op?  
 3. Veranderende bouwregelgeving: Wet Private Kwaliteitsborging (WKB) | De Wet Private Kwaliteitsborging is door de Eerste Kamer en wordt de komende jaren geïmplementeerd. Doel van de wet is het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers in plaats van het huidige publieke bouw- en woningtoezicht. De manier waarop moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving, verandert hierdoor behoorlijk. Wat moet je hiervoor als technologieleverancier regelen? Hoe speel je hier slim op in? Spreker: Bert Nagtegaal.

partners_logo.jpg