Training

Dossiervorming nog belangrijker door Wet werk en zekerheid

 • Datum, tijd en plaats
  • 17 september 2019 | 11:00 tot 15:30 | Woerden | MeetINoffice
  • 10 oktober 2019 | 11:00 tot 15:30 | Bunnik | Postillion
  • 7 november 2019 | 11:00 tot 15:30 | Zwolle | Mercure
 • Contactpersoon
  Petra van Buren
  (079) 353 12 07
  Mail mij
 • Doelgroep
  Directies, direct en indirect leidinggevenden en personeelsfunctionarissen
 • Kosten
  FME leden betalen slechts € 300,- p.p.FME lid worden?
  Niet-leden betalen € 600,- p.p.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Met het nieuwe ontslagrecht wordt het nog moeilijker om iemand te ontslaan als er geen goede of volledige dossieropbouw is. Met deze training wordt dit eerder bewerkstelligd. We gaan uitgebreid in op het wettelijk systeem, voor zover van belang voor een dossieropbouw.

Soms functioneert een werknemer niet op het niveau zoals je dat van hem of haar mag verwachten. Het is dan belangrijk om te weten hoe je als leidinggevende moet handelen om een werknemer wel op het gewenste niveau te kunnen laten werken. Daarbij is voor jou als werkgever de opbouw van een goed personeelsdossier van groot belang. In het dossier moet aantoonbaar gemaakt worden dat de werknemer een verbetertraject is aangeboden, dat er een passend scholingsaanbod is gedaan en dat er geen mogelijkheden zijn voor overplaatsing. Zonder een goede dossieropbouw krijg je als werkgever geen ontbinding meer.

Doel van de training 

Het doel van de training is om zo praktijkgericht mogelijk in te gaan op de problemen die concreet binnen jouw onderneming spelen.

 • Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met een werknemer die altijd weigert beschermingsmiddelen te dragen bij het uitvoeren van zijn werk, of met de werknemer die regelmatig te laat komt?
 • Hoe moet je handelen richting werknemers die de procedureregels bij ziekmelding aan hun laars lappen, of die hun werk zo slordig verrichten dat er schade voor het bedrijf ontstaat?
 • Wat moet je doen met een werknemer die in zijn werk niet meer meekomt?
 • Moet je je nog inspannen om deze werknemers in dienst te houden, of kun je volstaan met het streven naar ontslag?
 • Hoe schrijf ik een waarschuwingsbrief?
 • Hoe ziet een verbetertraject er uit en hoe leg ik dat vast?

FME-arbeidsrechtadvocaten

De arbeidsrechtadvocaten van FME verzorgen deze training, die specifiek bestemd is voor directies, direct en indirect leidinggevenden en personeelsfunctionarissen. De arbeidsrechtadvocaten hebben dagelijks te maken met de praktijk van het arbeidsrecht. Zij kennen de bijzondere omstandigheden en situaties die kunnen voorkomen in de metalektro industrie door en door. Zij zijn volledig op de hoogte van welke, van de wet afwijkende, bepalingen voor de diverse bedrijfstak cao’s van toepassing zijn.

Groepsgrootte

Minimaal 5 deelnemers.

Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Bij verhindering kan de plaats van een deelnemer worden ingenomen door een collega.