Bijeenkomst

Energiebesparing en duurzaamheid in het mkb

 • Datum, tijd en plaats
  • 27 maart 2018 | 15:00 tot 19:30 | Middenmeer | Barendse-DC, Agriport 611
 • Contactpersoon
  Leendert Remmelink
  06 50 64 79 32
  Mail mij
 • Doelgroep
  Lidbedrijven in Noord-Holand
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

135ste bijeenkomst Noord-Hollandse Materialenkring

Bespaar jij al energie? Vanaf 2019 moeten bedrijven melden welke maatregelen zij nemen om energie te besparen. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij aan welke verplichtingen jouw bedrijf moet voldoen, hoe je kunt nagaan of je de juiste energiebesparende maatregelen hebt genomen en welke kansen er liggen om nog meer energie te besparen.

Energiebesparing 660x440.jpgDe eerste bijeenkomst van de Noord-Hollandse Materialenkring in 2018 staat in het teken van ‘Energiebesparing en duurzaamheid in het mkb’. Een breed thema dat we toespitsen op jouw situatie als ondernemer in de provincie Noord-Holland.

Landelijk Energieakkoord

In het landelijk Energieakkoord zijn afspraken gemaakt voor een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het in 2013 gesloten Energieakkoord verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen als deze binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. In 2019 geldt er een informatieplicht voor bedrijven. Zij moeten voortaan melden welke maatregelen zijn genomen op het terrein van energiebesparing.

Na deze bijeenkomst weet je:

 • Aan welke verplichtingen jouw bedrijf moet voldoen met betrekking tot energiebesparing
 • Hoe je checkt of de maatregelen die je hebt genomen afdoende zijn
 • Welke er kansen er liggen om extra energie te besparen

Daarnaast krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe geef ik mijn energiebesparingsmaatregelen praktisch handen en voeten?
 • Hoe kan ik verdienen aan energiebesparing?

Schoolvoorbeeld

De provincie Noord-Holland licht haar doelstelling toe om in 2050 geheel energieneutraal en circulair te zijn. In de aanloop daarnaartoe zijn er tal van stimuleringsmaatregelen beschikbaar om die doelstelling vooral ook met de ondernemers te bereiken.

Binnen onze sector zijn er al tal van mooie voorbeelden van energiebesparing en duurzaamheid. Die willen we graag met jullie delen. CiROPack B.V. uit Heiloo is een schoolvoorbeeld van een bedrijf dat goed op weg is met energiebesparing. Rob van der Wal, DGA CiROPack presenteert zijn drijfveren om energiebesparingsmaatregelen te nemen en vertelt wat dat zijn bedrijf oplevert.

Rondleiding energie-efficiënte locatie

De bijeenkomst vindt plaats in het 20 hectare grote glastuinbouwbedrijf Barendse-DC in Agriport in de Wieringermeer waar we ook een uitgebreide rondleiding krijgen. Een bedrijf waar sinds 2013 op een bijzonder energie-efficiënte wijze (onder andere met aardwarmte en WKK) paprika’s geteeld worden. Sinds 2015 is daar ook een 10 hectare grote kas voor de teelt van tomaatjes bij gekomen.

Uiteraard is het afsluitende buffet hét netwerkmoment om met elkaar bij te praten.