Exclusieve 24-uurs sessie

Werken in de technologische industrie is topsport

Aanmelden

 • Datum, tijd en plaats
  • 19 september 2019 - 20 september 2019 | 12:30 tot 15:00 | Papendal, Arnhem | Papendallaan 52
 • Contactpersoon
  Patrick Blommerde
  06 51 40 43 17
  Mail mij
 • Doelgroep
  Exclusief voor HR-professionals op management- en directieniveau van FME-lidbedrijven die een uitnodiging hebben ontvangen (maximaal 15 deelnemers).
 • Aanmelden voor
  15 augustus 2019 - 17:00
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Gezond gedrag als vaardigheid

FME helpt lidbedrijven innovatiever te worden en kansen te grijpen. In onze sector associëren we dat vaak met technologische vernieuwing, maar het onderscheidend vermogen van ondernemingen zit uiteindelijk in de mensen die er werken. In deze tijd van snel opvolgende veranderingen door Smart Industry is duurzame inzetbaarheid met competente, betrokken, tevreden en vitale medewerkers essentieel om blijvende productiviteit van medewerkers te borgen.

Logo-Zilveren-Kruis.jpgFME en Zilveren Kruis nodigen daarom HR-professionals op management- en directieniveau uit om deel te nemen aan een exclusieve 24-uurs training ‘Gezond Leven en Werken’ op Papendal. Daar wordt in een dagelijkse routine smart data over training, voeding, slaap en herstel verzameld en gebruikt om individuele topsporters sneller te laten leren en succesvoller te worden. Pim Mulier zet deze innovatieve methodiek in bij niet topsporters, voor het nemen van meer regie op gezondheid en werk, door ‘gewone’ medewerkers binnen organisaties.

Tijdens deze 24-uurs training wordt gezond gedrag als een vaardigheid aangeleerd, vergelijkbaar met het leren trainen van een topsporter voor Olympisch succes. Deze training gaat over het blijvend veranderen van ongezond gedrag op zowel als organisatieniveau, over het stellen van doelen, gedrag te kiezen dat leidt tot succes en support te organiseren die helpt.

Dit wordt gedaan langs de as van de volgende aandachtsvelden:

 1. Dynamisch actief werken
 2. Actieve gezonde leefstijl binnen en buiten werktijd
 3. Voldoende aandacht voor herstel
 4. De kwaliteit en kwantiteit van voeding en slaap

Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe kun je hier persoonlijk invloed op uitoefenen en daarin binnen je organisatie een stimulerende rol spelen? Hoe zorg je voor een omgeving thuis en op het werk waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt? Hoe houden wij onze medewerkers langer fit en vitaal? Hoe kun je als grote werkgever in de technologische industrie, werk maken van gezondheidsmanagement binnen je bedrijf? 

Competente, betrokken, tevreden en vitale medewerkers zijn essentieel om blijvende productiviteit en duurzame inzetbaarheid te borgen.

Programma

Dag 1: Donderdag 19 september 2019

12.30 uur - Ontvangst/inloop met een gezonde lunch
13.15 uur - Opening en voorstelrondje

door Jan Willem Evers, Zilveren Kruis en Arjel Woudstra, FME
Sensortechnologie.jpg13.30 uur - Introductie Het Nieuwe Gezonde Werken ‘Regie voeren op gezondheid en Inzetbaarheid’
Een geïntegreerde aanpak voor gedragsverandering nieuwe stijl met behulp van sensortechnologie en krachten/klachten model Trimbos instituut.
14.00 uur - Start individueel parallel programma: Gezondheidsonderzoek, feedback QS-data leef/werkstijlgesprek.
14.15 uur - Introductie Knowledge Through Numbers/ Tour Achter-de-Schermen Arnhemhal (Olympisch Trainingscentrum Papendal), als bron van inspiratie en metafoor voor gedragsverandering.
15.45 uur - Dynamisch Actief Werken
Op individueel en op organisatieniveau; over het gezondheidseffect van het vergroten van de actieve tijd en het verminderen van het aantal zituren per (werk)dag. Met als aanvulling: de terugkoppeling op groepsniveau van de verzamelde persoonlijke data over sedentair gedrag.
16.30 uur - Positieve Gezondheid, de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber en persoonlijke vitaliteit als kernwaarde: stap 1: Samenvatting gezond gedrag onder ideale omstandigheden – 5-hoek
17.00 uur - Kennis/demo: korte introductie Inspanning & Training
Door Gerard Nijboer, effectief en slim trainen met nieuwe kennis van de inspanningsfysiologie.
18.45 uur - Gezond diner aan de keukentafel van Pim Mulier
20.30 uur - Omgaan met Information Overload, introductie Slaap & Herstel

Invloed op kwaliteit en kwantiteit van slaap en aandacht voor herstel; over het beheer en omgaan met een overload aan prikkels vanuit een breder en ander perspectief.
21.30 uur - Afsluiting programma dag 1

Dag 2: Vrijdag 20 september 2019

07.00 uur - Uitnodiging Herstel -ochtendwandeling
naar de Paters van Mill Hill/ Franciscaanse Missiezusters van St. Jozef: Leven en werken op het ritme van de seizoenen van de dag.
07.00 uur - Doorstart individueel parallel programma: Gezondheidsonderzoek, feedback QS-data leef/werkstijlgesprek.
Pand-Pim-Mulier.jpg08.15 uur - Gezond Ontbijt bij Pim Mulier
09.15 uur - Persoonlijke vitaliteit als kernwaarde: individuele klachten & kracht en-analyse
:
Stap 2: Gezond gedrag onder niet-ideale omstandigheden – model Trimbos Instituut.
11.00 uur - Veranderprogramma 'Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid'
Zilveren Kruis en FME lichten hun veranderprogramma voor werkgevers toe waarin management en medewerkers worden geholpen om gedragsverandering gericht op vitaliteit, blijvend gezond gedrag en duurzame inzetbaarheid te bereiken. Door  Saskia Nurmohamed, adviseur Zilveren Kruis en Bert Haan, adviseur FME. 

 • Toelichting van het programma (o.a. 3 schillen model Zilveren Kruis en Duurzame Inzetbaarheid model FME)
 • Ervaren van de mogelijke resultaten van het programma door brainstorm deelnemers in groepen over bereiken van eigen vitaliteit en inzetbaarheid én die van medewerkers.
 • Evalueren van de opbrengsten en leggen van verbanden naar de eigen organisatie van de deelnemers.

Hierbij komen vragen aan de orde als: Wat zijn de thema’s rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in jullie organisatie? Wat heb je tot nu toe op dat vlak gedaan? Wat voor aanpak zou in jullie organisatie beweging geven? Staat vitaliteit op de agenda van het MT?

13.00 uur - Gezonde Lunch ‘OMMUURDE TUIN’
13.45 uur - Hersenen & Gedrag, het trainen van het CEO-brein
:
stap 3: Train de executieve vaardigheden van de hersenen (het CEO-deel van de hersenen) en laat de omgeving ook het werk doen (met behulp van nudging).
14.15 uur - Mijn plan van aanpak – persoonlijk en op organisatieniveau
15.00 uur - Einde programma  

Voorbereiding: verzamelen leefstijldata

Eind augustus wordt een persoonlijke afspraak voor een kennismaking/intake op de bedrijfslocatie gemaakt (of desgewenst telefonisch). De start van het Nieuwe Gezonde Werken programma bestaat uit een fase van verzamelen van persoonlijke leef- en werkstijldata met behulp van een Polar wearable gedurende een periode van 3-4 weken voorafgaand aan de 24-uurs sessie. Extra aandacht hebben we hierbij voor het aantal zituren en actieve tijd per (werk)dag en de perioden van slaap en herstel.

Tijdens de 24-uurssessie wordt individueel, en op groepsniveau, feedback gegeven op de verzamelde leef- en werkstijldata. Tevens vindt tijdens de 24-uurssessie een individueel gezondheidsonderzoek plaats als een parallel programmaonderdeel. De eerder verzamelde persoonlijke leefstijldata worden in relatie gebracht met de resultaten van dit individuele gezondheidsonderzoek en daarna gebruikt voor het maken van een persoonlijk gezondheidsplan.

Meer weten?
Patrick BlommerdeManager Marketing