Bijeenkomst

FME Branche Summit 2018

 • Datum, tijd en plaats
  • 15 februari 2018 | 13:30 tot 18:00 | Rotterdam | RDM Campus
 • Contactpersoon
  FME
  T (079) 353 11 00
  Stuur een mail naar ons
 • Doelgroep
  FME-branchebestuurders en actieve leden van commissies/werkgroepen/secties die zich met de strategie van een branche bezighouden. 
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Branchebesturen stellen zichzelf steeds vaker de vraag hoe zij hun vereniging toekomstbestendig maken. Tijdens de FME Branche Summit 2018 geeft een drietal branchebestuurders een kijkje in de keuken als het gaat om de strategievorming van hun branche.

Zij delen hun ervaringen en bespreken de uitdagingen die zij tegenkwamen bij het proces om tot een toekomstbestendige branchestrategie te komen. En zij zullen inzicht geven in wat het de branche én hun leden heeft opgeleverd.

Neem deel en laat je inspireren!

Touw 600.jpg

Wees klaar voor de toekomst!

De ontwikkelingen in de technologische industrie maken de komende jaren een enorme versnelling door. Die uitdagingen als branchevereniging het hoofd te kunnen bieden vraagt om een gedragen, toekomstgericht strategie. Om van meerwaarde te kunnen blijven voor de leden, juist als de wereld continu verandert. 

Kennisdelers

Graag stellen wij de drie kennisdelers aan je voor:

 • Eric van Heuveln, CEO van Zehnder Group Nederland en Benelux en voorzitter van de Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA). 
  De VLA heeft een strategische visie op de toekomst van de branche opgesteld. Nu staat de vereniging voor het uitvoeren daarvan: hoe zorg je voor een uitvoeringsagenda met impact, waar alle leden zich vol energie achter scharen? 
  Eric: “Alles staat op papier en dat is een goed begin, maar nu moeten we aan de slag om de gestelde doelen ook echt te bereiken. Zodat we impact hebben. Niet alleen woorden, ook daden. Ik ben benieuwd naar de ideeën en ervaringen van andere branchebestuurders die mij weer verder kunnen helpen.“
 • Frank van der Vloed, CEO Philips Lighting Benelux en bestuurslid van de Federatie Elektrotechniek (FEDET).
  De FEDET heeft de afgelopen jaren de omslag gemaakt van een beursorganisatie naar een brede, toekomstbestendige branchevereniging. Daartoe heeft de vereniging in kaart gebracht welke maatschappelijke vraagstukken van invloed zijn op de sector en hoe daar proactief op in te spelen. Het heeft geleid tot een duidelijke koers en tevreden, betrokken leden.
 • Henk Sijbring, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Ketels voor centrale verwarming (VFK).
  De leden van de VFK worden geconfronteerd met snelle veranderingen in de energiemarkt en moeten daar adequaat op in kunnen spelen. Dat vraagt om vooruitkijken en anticiperen, en een strategie die daarop aansluit. In het afgelopen jaar zijn daarin grote stappen gezet.