Event

FME Branche Summit 2019

 • Datum, tijd en plaats
  • 14 februari 2019 | 13:30 tot 18:00 | Rotterdam | KPN
 • Contactpersoon
  FME
  T (079) 353 11 00
  Stuur een mail naar ons
 • Doelgroep
  Exclusief voor FME-branchebestuurders
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Thema: Trends in Digitalisering

KPN HQ 010.jpgBranchebesturen stellen zichzelf regelmatig de vraag hoe zij hun branche toekomstbestendig maken en houden. Goed oog houden op technologische ontwikkelingen die onze bedrijfstakken raken is daarbij cruciaal. Daarom zal Joost Farwerck, COO van KPN, tijdens de FME Branche Summit 2019 inzicht geven in de belangrijkste trends in Digitalisering.  

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME, zal in gesprek gaan met Joost Farwerck. Welke ontwikkelingen zien we? Wat is de impact op onze industrie, productieprocessen en concurrentieverhoudingen? Hoe zorgen we dat we klaar zijn voor de toekomst? En welke rol speelt een branchevereniging daarbij?

Edwin Wammes, manager for New Maintenance Solutions, KONE Central & Northern Europe geeft aan hoe Internet of Things en Artificial Intelligence KONE en haar klanten enorme voordelen gebracht. "We kunnen nu storingen voorspellen en veel gerichter onderhoud plannen, waardoor onze installaties minder vaak en korter buiten werking zijn. Het heeft geleid tot tevredener klanten en meer omzet.” 

Break-out sessies

De break-out sessies worden live gepitched, waarna je kiest uit twee van onderstaande sessies:

 • Internet of Things
  Steeds meer apparaten en sensoren worden aangesloten aan het internet wat zorgt voor een explosieve groei van data binnen onze samenleving en economie.
  Maak kennis met de trends, uitdagingen, en het belangrijkst: de kansen van IoT
 • Artificial Intelligence en Machine Learning
  Artificial Intelligence wordt gezien als een sleuteltechnologie die de aankomende jaren onze samenleving en economie gaat veranderen.
  Is AI/Machine Learning een hype of niet? Ontdek alle toepassingen en wat het kan betekenen voor jou.
 • Cybersecurity
  Cybersecurity wordt steeds belangrijker voor bedrijven, want we moeten veilig en betrouwbaar zaken kunnen doen met elkaar in Nederland.
  Wat is Cybersecurity? Welke uitdagingen biedt het, maar belangrijker welke kansen?
 • 5G
  Nederland heeft de ambitie om in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden netwerk van Europa te worden en 5G is daarbij een essentiële randvoorwaarde.
  Wat is 5G en welke kansen gaat dit bieden voor de BV Nederland?

Maak van deze gelegenheid gebruik om met andere branchebestuurders in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Meld je hier aan. Graag tot 14 februari in Rotterdam.