Event

FME Smart City jaarevent: versnellen van opschaling

 • Datum, tijd en plaats
  • 16 april 2019 | 14:30 tot 19:00 | Rotterdam | BlueCity
 • Contactpersoon
  Rik van Berkel
  (079) 353 11 63
  Mail mij
 • Doelgroep
  FME-leden, bedrijven die aangesloten zijn bij FME-branches, publieke stakeholders en kennisinstellingen
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw | Bij no-show rekenen we een fee van  € 75,-

In een Smart City komen digitalisering en stedelijke ontwikkeling samen. FME zet in op het slimmer en toekomstbestendiger maken van steden met behulp van technologie. Als gevolg van snelle verstedelijking en de daarbij horende problemen, zoals congestie, CO2-uitstoot, onveiligheid en een gebrek aan betrouwbare nutsvoorzieningen, moeten steden over de hele wereld, juist nu samen met het bedrijfsleven aan de slag.

Smart City_collage.jpg

Versnellen van opschaling

Om deze uitdaging met beide handen aan te pakken zijn we binnen het FME Gebouwde Omgeving met een groep enthousiaste en ambitieuze bedrijven gestart met het Smart City programma. In april 2018 was de aftrap en lanceerden we een eerste visiepaper Smart Buildings Smart Cities.

Nu, in 2019, gaan we voor de volgende stap met als ambitie: het versnellen van opschaling. Tevens staan we stil bij de hernieuwde versie van de nationale Smart City roadmap waar wij in samenwerking met het Institute for Future of Living, gemeentes en kennisinstellingen aan hebben gewerkt.

What's in it for me?

 • Krijg inzicht in smart city technologieën bij het oplossen van stedelijke uitdagingen
 • Krijg inzicht in de belangrijkste belemmeringen voor opschaling vanuit het perspectief van de overheid en van bedrijven
 • Discussieer mee over oplossingsrichtingen en nieuwe samenwerkingsverbanden om de volgende stap te kunnen zetten
 • Vergroot je publieke en private netwerk

Programma

De middag wordt gemodereerd door Annemarie Mulder van FME. Zij is als bedrijfsadviseur gespecialiseerd in strategie- en organisatieontwikkeling & innovatie.

14.30 uur - Ontvangst
15.00 uur - Start bijeenkomst   

 • Opening
  door Rik van Berkel en Aafke Mak, FME
 • Opschalen van experimenten voor impact
  door Jos van den Broek, senior onderzoeker, Rathenau Instituut
 • Oproep gezamenlijke opschaling Smart Cities
  Hans Nouwens, Expert Digitalisering Openbare Ruimte, Connected Worlds
 • Uitwerken voorwaarden door ondernemers en overheid aan diverse tafels
 • Terugkoppeling aan groep
 • Vier inspirerende pitches van succesvol opschalen:
 1. Opschaling van slim afvalmanagement | Gemeente Rotterdam
 2. Grootschalige energiebesparing door verbonden verlichting Ameland | Signify
 3. Fijnstofmeting via fietsbewegingen van 10 naar 500 | Ollie Smeenk, SODAQ
 4. Modulair opschalen van Smart City via openbare verlichting | Niek de Jong, Sustainder 

18.00 uur - Netwerkborrel
19.00 uur - Einde