Bijeenkomst

Industrial Power to Heat (IP2H)

 • Datum, tijd en plaats
  • 22 maart 2019 | 13:30 tot 18:00 | Zoetermeer | FME-kantoor
 • Contactpersoon
  Marco Kirsenstein
  06 12 29 84 57
  Mail mij
 • Doelgroep
  Eindgebruikers, systemintegrators en toeleveranciers
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Power to Heat technologie - elektrificatie van de warmteproductie of recycling van restwarmte - kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Samen met jullie willen wij hieraan bijdragen en die kansen verzilveren.

Uitdaging voor de technologische industrie

Potentie en toepasbaarheid van elektrificatie verschilt vaak sterk per deelsector en proces. Er zijn maatwerkoplossingen en pilots voor grootschalige toepassing in primaire processen nodig. Technieken waar de ketens bijvoorbeeld gebruik van kunnen gaan maken zijn elektrische fornuizen, warmtepompen, elektrische- en hybride boilers, mechanische damprecompressie en elektrische- en hybride drogers. Ook hybride systemen, die zowel op (aard)gas als elektriciteit functioneren, zijn een mogelijke oplossing.

Voor verdere implementatie van deze technieken is het van belang om te kunnen bepalen welke innovaties en pilots er nodig zijn, voor welke prijs dat kan en hoe daarbij omgegaan kan worden met risicomitigatie.

Technologisch gezien kan het allemaal, maar de schaal waarop het toegepast kan gaan worden is nog niet eerder vertoond. Technologie moet kunnen concurreren met alternatieven. Tegelijk levert de ombouw – zowel nationaal als internationaal – een prachtige economische kans op voor technologiebedrijven.

Doel en programma van de bijeenkomst

In deze bijeenkomst kun je - of je nou een eindgebruiker, systemintegrator of toeleverancier bent - participeren in de koplopergroep van de FME-lidbedrijven. Rond het thema Industrial Power to Heat delen we kennis, leggen verbindingen, definiëren projecten en starten deze op.

13.30 uur - Ontvangst

14.00 uur - Start programma

 • Klimaatakkoord en Power to Heat 
  door Rob Kreiter, TKI Energie & Industrie (tevens dagvoorzitter)
 • Ontwikkeling van de industriële warmtepomp
  door Simon Spoelstra, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), part of TNO
 • Ketenperspectief pitches
  • Eindgebruiker | Benutting van restwarmte voor CO2-reductieprogramma
   door Gerard Jägers, Tata Steel
  • Technologie leverancier | Elektrische en hybride boilers in brown field
   door Bart Bramer, Stork Thermeq
  • Technologie leverancier | H2-NH4 industriële branders
   door Albert Lanser, Duiker Combustion
  • Technologie leverancier | Warmtepompen op industriële schaal
   door Ertan Törün, IBK
  • Energieleverancier | Het aanbod van industriële windenergie
   door Eric van Herel, Eneco
  • System integrator | Business case en operating strategie
   door Robert Kleiburg, Recoy
  • Netwerkbeheerder | Het nieuwe energienetwerk
   door Patrice Pawiroredjo, Stedin
 • Power to products project: lessons learned
  door: Jan Grift, Blue Terra
 • Break-out sessies over de onderwerpen in de pitches
  Interactief aan de slag met de IP2H-kansen voor technologie bedrijven.

17.00 uur - Netwerkborrel

18.00 uur - Einde  

IP2H-actieprogramma

Doel is om een FME Industrial Power to Heat actieprogramma op te stellen. Deze maakt de kansen inzichtelijk en geeft richting aan de inzet van FME en haar lidbedrijven om die kansen te verzilveren. Uiteindelijk willen we toewerken naar concrete, uitvoerbare, projectvoorstellen die FME samen met lidbedrijven en relevante stakeholders kunnen uitvoeren.

Het actieprogramma wordt uitgewerkt voor de energie-intensieve ketens van onder andere de raffinage-industrie, petrochemische industrie, staal- en non-ferro industrie, food, papier- & pulpindustrie en de afvalverwerkende industrie. Ook worden de mogelijkheden voor internationale samenwerking verkend.