Bijeenkomst

Innovaties gezocht voor toekomstbestendige pluimveestallen

 • Datum, tijd en plaats
  • 11 oktober 2018 | 09:30 tot 17:00 | Veenendaal | De Basiliek, Wiltonstraat 56
 • Contactpersoon
  Taskforce
  Mail ons
 • Doelgroep
  Ondernemers, boeren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en NGO’s 
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

De landbouw staat voor een enorme transitie. Dat geldt zeer zeker ook voor de pluimveehouderij. Er zijn innovaties noodzakelijk om bestaande stallen toekomstbestendig te maken of vernieuwende stalconcepten te introduceren. De stal van de toekomst houdt rekening met het klimaat, natuur, dierenwelzijn en de omgeving. Op 11 oktober organiseren wij een inventarisatie- en innovatiesessie over dit thema.

pluimvee.jpg

Wijziging locatie

'De Boerderij' organiseert op dezelfde dag een relatiedag voor pluimveehouders. Om je in de gelegenheid te stellen om aan beide bijeenkomsten deel te nemen, hebben wij besloten om onze bijeenkomst te verplaatsen. De bijeenkomst vindt nu in 'De Basiliek' in Veenendaal, in plaats van bij Kipster in Oirlo.
Wil je de relatiedag van de Boerderij ook bezoeken, meld je daarvoor hier aan.

-------

De pluimveehouderij  in Nederland heeft te maken met een aantal uitdagingen. Dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid, geur en energie zijn  onderwerpen die veel meer aandacht vragen. De kippenstallen moeten toekomstbestendig worden gemaakt. Nieuwe technieken en slimme innovaties kunnen de pluimveehouderij helpen om te vernieuwen. Daarom is het noodzakelijk dat we alle kennis en ervaring uit andere branches en sectoren gaan inzetten om de stallen te moderniseren. Provincie Noord-Brabant gaat samen met FME, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland op zoek naar wenselijke en haalbare oplossingen die de pluimveesector toekomstbestendig maken.

Om de aanwezige kennis en ervaring van bedrijven en kennisinstellingen te verbinden en te kijken hoe door samenwerking en het benutten van (branche)vreemde oplossingen er innovaties tot stand kunnen worden gebracht, organiseren wij op 11 oktober een kennissessie bij Kipster in Oirlo. Pluimveehouders, creatieve en innovatieve ondernemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties (NGO’s) kunnen dan samen nadenken over oplossingen voor de uitdagingen waar de sector voor staat. 

Programma

 • 09.30 uur - Ontvangst en registratie
 • 10.00 uur - Wat is een Toekomstbestendige stal – Presentatie door Kipster
 • 10.30 uur - Brainstormronde 1 met drie rondetafels:

Aan elke rondetafel zijn boeren, ngo’s, overheid, kennisinstellingen en technologie ondernemingen vertegenwoordigd.
a. mest en mestverwerking
b. gezondheid voor mens en omgeving
c. energie (besparing en opwekking)

 • 12.30 uur - Lunch
 • 13.00 uur - Innovatiepitches deel 1
 • 13.30 uur - Brainstormronde 2 met drie rondetafels:

d. dier (gezondheid- en welzijn)
e. fijnstof
f. werk omstandigheden

 • 16.00 uur - Borrel en netwerk
 • 17.00 uur - Afsluiting