Bijeenkomst

Innovaties gezocht voor toekomstbestendige varkensstallen (VOLGEBOEKT)

 • Datum, tijd en plaats
  • 12 september 2018 | 09:30 tot 17:00 | Oirschot | Varkenshouder Kees van der Meijden, Langendonksedijk 5
 • Contactpersoon
  Jacqueline van Oosten
  M 06 54 25 39 94
  Mail mij
 • Aanmelden voor
  3 september 2018
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

De varkenshouderij staat voor een enorme transitie. Het aantal varkens gaat de komende jaren flink verminderen. Daarnaast zijn er innovaties noodzakelijk om bestaande stallen toekomstbestendig te maken of vernieuwende stalconcepten te introduceren. De stal van de toekomst houdt rekening met het klimaat, natuur, dierenwelzijn en de omgeving. Op 12 september staat er een kennissessie op de agenda over dit thema.

liggend_varken_.jpgExtra bijeenkomst najaar

De bijeenkomst van 12 september is volgeboekt. Vanwege de grote belangstelling voor dit onderwerp, gaat FME in het najaar van 2018 een tweede bijeenkomst organiseren. Wil jij die bijwonen? Stuur ons alvast een mail, dan informeren we je tijdig. 

De varkenshouderij is voor Nederland - en Brabant in het bijzonder - een belangrijke sector. Vernieuwing is daarom niet alleen in het belang van de veehouderij, maar voor de gehele economie. Daarom is het noodzakelijk dat we alle kennis en ervaring uit andere branches en sectoren gaan inzetten om de stallen te moderniseren. In samenwerking met de provincie Brabant zijn de organisaties FME, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland op zoek naar creatieve innovaties en oplossingen die de varkenshouderij kunnen helpen om toekomstbestendig te worden.

Om de aanwezige kennis en ervaring van bedrijven en kennisinstellingen te verbinden en te kijken hoe door samenwerking en het benutten van (branche)vreemde oplossingen er innovaties tot stand kunnen worden gebracht, organiseren wij op 12 september van 10.00 uur tot 17.00 uur een kennissessie bij varkenshouder Kees van der Meijden in Oirschot. Tijdens deze sessie willen wij creatieve ondernemers samen brengen met boeren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en NGO’s om samen na te denken over concrete en pragmatische oplossingen voor de uitdagingen die er zijn.

Waar liggen de kansen?

20180629 Toekomst_stallen.pngSamen met een aantal koplopers in de varkenshouderij hebben we gekeken welke 'bouwstenen' er zijn. Dit zijn:

 • Dier | Iedere boer wil graag gezonde en blije dieren. Tenslotte is dat de drijfveer voor alle boeren. Een goed stalklimaat/stalontwerp draagt bij aan verlaging van antibioticagebruik en biedt een omgeving die goed past bij natuurlijk gedrag.
 • Mest | Mest is een belangrijke bron van ammoniak en slechte geur in de stal en een grote kostenpost voor de boer. Kansen liggen er in het meten van ammoniak in de stal met sensoren, scheiden van dikke en dunne fractie, en kijken hoe van mest een grondstof gemaakt en dus een nieuw verdienmodel kan worden voor de boer.
 • Energie | Er wordt veel energie gebruikt in en rondom een stal. Hoe kunnen we energie besparen, of zelfs opwekken waardoor het boeren bedrijf zelfvoorzienend word?
 • Brandveiligheid | Er is in stallen veel brandgevaar door fijnstof, ammoniak en corrosieve stoffen. Situaties waar ook andere industrieën veel ervaring hebben. We zoeken mensen en organisaties die hun kennis hierin willen delen.
 • Gezondheid en werkomstandigheden | Veel boeren worden zeven dagen in de week blootgesteld aan gezondheids- en arbeidsrisico’s. Fijnstof en mestgassen kunnen longproblemen veroorzaken voor de boer. Er wordt met lucht- en combiwassers ook al veel gedaan richting de omgeving. We zoeken oplossingen die dicht(er) bij de bron zitten.

Programma

 • 09.30 uur  - Ontvangst en registratie
 • 10.00 uur - Wat is een Toekomstbestendige stal – Kees van der Meijden, varkenshouder
 • 10.30 uur - Brainstormronde 1
  Drie rondetafels
  Aan iedere ronde tafel zoeken we een gelijkwaardige vertegenwoordiging van: boeren, ngo’s, overheid, kennisinstellingen, technologie ondernemingen en studenten.
  a. Mest
  b. Gezondheid voor mens en omgeving
  c. Brandveiligheid
 • 12.30 uur - Lunch
 • 13.00 uur - Innovatiepitches deel 1
 • 13.30 uur Brainstormronde 2
  d. Dier (gezondheid- en welzijn)
  e. Energie (besparing en opwekking)
  f. Werkomstandigheden
 • 15.30 uur - Innovatiepitches deel 2
 • 16.00 uur - Borrel en netwerk
 • 17.00 uur - Afsluiting

 

 

Project: Toekomstbestendige stallen

In het belang van dier en boer, de buren en het milieu

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland en ZLTO gaan in opdracht van de Provincie Brabant vernieuwing in stalsystemen stimuleren.

Lees verder

Meer weten?
Jacqueline van OostenProjectmanager