Workshop

Innovation 4 Dummies

 • Datum, tijd en plaats
  • 12 april 2019 | 09:00 tot 13:00 | Woerden | MeetINoffice
 • Contactpersoon
  Petra van Buren
  (079) 353 12 07
  Mail mij
 • Doelgroep
  De workshop is bedoeld voor algemeen directeuren, innovatiemanagers, operationeel managers en iedereen die in de praktijk met het organiseren van innovatie te maken heeft.
 • Kosten
  FME leden betalen slechts € 495,- p.p.FME lid worden?
  Niet-leden betalen € 795,- p.p.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Soms gaan innovaties over kleine verbeteringen, maar soms ook over drastische aanpassingen in je product, dienst of business model. Maar hoe pak je deze vernieuwingen nou aan? Hoe stimuleer je creativiteit en welke mensen betrek je bij innovatieprojecten? Hoe zorg je voor financiering van je project en welke juridische zaken moet je allemaal regelen? FME kan je op gang helpen met de Innovation 4 Dummies Workshop.

Nieuwe  technologieën en verdienmodellen volgen elkaar steeds sneller op en bedrijven moeten zich hier bekend mee maken. Want blijven doen wat je altijd deed, betekent ophouden te bestaan. Bedrijven innoveren volop en uit het ondernemersonderzoek van FME blijkt dat er vergeleken met 2017 meer dan 5% meer geïnvesteerd wordt in R&D. Maar hoe zorg je ervoor dat deze innovaties ook gaan renderen?

Programma

Onderwerpen die tijdens de Innovation 4 Dummies workshop aan de orde komen zijn:

 1. Waarom is innoveren noodzakelijk?
 2. Welke processtappen moet je doorlopen om de kans van slagen te vergroten?
 3. Randvoorwaarden voor innovatie:
  a. Hoe stimuleer je creativiteit binnen je organisatie?
  b. Waar kun je financiering voor je innovatieprojecten verkrijgen?
  c. Hoe ga je om met de bescherming van je intellectueel eigendom?
 4. Hoe vorm je de innovatieteams en wie zouden hierin deel moeten nemen?
 5. Hoe ziet het regionale Smart Industry ecosysteem eruit en van welke instellingen kun je gebruikmaken?

Het resultaat van de workshop is kennis over het stimuleren van creativiteit en inzicht in de organisatie van innovatieprocessen en innovatieteams. Verder heb je kennis opgedaan van financieringsmogelijkheden en de bescherming van je intellectueel eigendom. Tot slot heb je een routekaart gekregen door het voor jou relevante regionale ecosysteem, om jouw innovaties versneld te kunnen realiseren.

Opzet van de workshop

De workshop is praktijkgericht. Aan de hand van praktijksituaties zal de behandelde theorie worden besproken. Vanwege de interactieve opzet van de workshop is de groep van beperkte omvang en is er ruimte voor discussies en het stellen van vragen. Als je zelf meer uitgebreide praktijksituaties wilt inbrengen, kan dat tot uiterlijk één week voor de workshop.

FME-deskundigen

De workshop wordt gegeven door Roy  van Enkhuyzen en Marije Bakker, beide Smart Industry adviseurs bij FME.

Groepsgrootte

Minimaal 8, maximaal 16

Meer weten?
Petra van BurenAccountmanager FME College

Gerelateerde events