Workshop

Is je bedrijf volledig AVG-proof?

 • Datum, tijd en plaats
  • 23 september 2020 | 13:30 tot 17:00 | Bunnik | Postillion
  • 18 november 2020 | 13:30 tot 17:00 | Zwolle | Mercure
 • Contactpersoon
  Petra van Buren
  (079) 353 12 07
  Mail mij
 • Doelgroep
  Medewerkers belast met privacy en AVG, zoals inkoop, hr, finance, sales, algemeen en commercieel directeuren, bedrijfsjuristen
 • Kosten
  FME leden betalen € 330,- p.p. De online workshop kost € 265,- p.p.FME lid worden?
  Niet-leden betalen € 630,- p.p.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Weet je zeker dat je bedrijf aan alle eisen in de AVG voldoet? Er is steeds meer bekend met betrekking tot de concrete eisen die gesteld worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de gevolgen bij niet-naleving ervan.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die al in 2016 in werking is getreden, is met ingang van 25 mei 2018 van toepassing.  Inmiddels is de periode van coulance door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voorbij. Bedrijven worden geacht te voldoen aan de AVG. De eerste dwangsom van € 48.000,- is door de  AP opgelegd aan een bedrijf dat niet tijdig aan een inzageverzoek had voldaan. De boetes op niet-naleving van de AVG kunnen oplopen tot maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet. De AP is begonnen met steekproeven ook in de industrie- en metaalsector, onder andere naar de beschikbaarheid van een verwerkingsregister bij de bedrijven. De AP heeft inmiddels ruim 400 klachten in behandeling genomen die kunnen leiden tot onderzoek bij je bedrijf.

Wat komt ter sprake

 • Beschikt je bedrijf inderdaad over een verwerkingsregister dat aan alle eisen voldoet?
 • Is de privacyverklaring op orde?
 • Ben je inderdaad in staat als een persoon zijn of haar rechten wil uitoefenen, hier tijdig gehoor aan te geven?
 • Is met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst aangegaan die aan alle eisen in de AVG voldoet? Is de aansprakelijkheid wel goed geregeld?
 • Wat mag je volgens de AVG wel én niet vastleggen over zieke werknemers?
 • Onze moedermaatschappij in de USA wil inzage in de personeelsdossiers, kan dat?
 • Klopt het dat een functionaris voor de Gegevensbescherming niet verplicht is?
 • Is duidelijk wie wat moet doen bij een datalek?
 • Is bekend welke rechten de betrokkenen kunnen uitoefenen?

Privacy is dus een zaak van het hele bedrijf. Het kunnen aantonen dat je bedrijf aan de AVG voldoet (accountability) is een voortdurende verplichting.  FME College biedt daarom deze workshop aan. We besteden aandacht aan de concrete eisen die de AVG aan de bedrijven stelt bij zowel commerciële activiteiten als in de arbeidsrechtelijke relatie.

In één middag krijg je een op de praktijk gericht volledig beeld van de eisen die de AVG aan je bedrijf stelt. Aan de hand daarvan wordt duidelijk op welke punten binnen je bedrijf verbetering nodig is zodat je bedrijf volledig AVG-proof kan worden.

Deze training wordt daarom gezamenlijk gegeven door mr. Bert Verstraten, advocaat arbeidsrecht en mr. René Ries, advocaat ondernemingsrecht  die ieder vanuit hun eigen expertise de AVG gaan behandelen.

Groepsgrootte

Minimaal 5 deelnemers.

Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Bij verhindering kan de plaats van een deelnemer worden ingenomen door een collega.