Event

Marktontwikkelingen waterstoftechnologie (volgeboekt)

 • Datum, tijd en plaats
  • 24 januari 2019 | 13:30 tot 18:00 | Zoetermeer | FME-kantoor
 • Contactpersoon
  Hans van der Spek
  (079) 353 12 20
  Mail mij
 • Aanmelden voor
  17 januari 2019 - 08:00
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Waterstof als energiedrager lijkt een belangrijke gamechanger in de energietransitie te worden. Deze ontwikkeling biedt kansen voor bedrijven en ketens die waterstoftechnologie willen inzetten als duurzame brandstof of grondstof. Deze kansen wil FME verzilveren om daarmee bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie.

Aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Bij overschrijving van het maximum aantal deelnemers behoudt FME het recht om voorrang te geven aan lidbedrijven van FME(-branches).

Header Waterstof_0.jpg

Uitdaging voor de technologische industrie

Om waterstof op grote schaal in te kunnen zetten als drager van, met name duurzame, groene opgewekte energie moet er nog heel wat gebeuren. Technologisch gezien kan het allemaal, maar de schaal waarop waterstof toegepast kan gaan worden is nog niet eerder vertoond. Ook de kostprijs is een uitdaging. Nieuwe technologie moet kunnen concurreren met fossiele alternatieven. Tegelijk levert deze grote transitie - zowel nationaal als internationaal - een prachtige economische kans op voor onze technologiebedrijven.

FME-waterstofagenda

FME wil samen met haar leden bijdragen aan de transitie naar een (groene) waterstofeconomie. Wij kunnen als innovatieve technologische industrie de uitdagingen omzetten naar marktkansen door concrete en uitvoerbare projectvoorstellen te definiëren. Welke barrières zijn er, wat zijn de uitdagingen en waar liggen de kansen voor de technologische industrie?

Programma

13.30 uur - Ontvangst
14.00 uur - Start bijeenkomst

 • Welkom en opening
  door Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME
 • Kansen en uitdagingen voor Nederland in groene waterstof
  door Noë van Hulst, Nationaal Waterstof Gezant, ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • De Nationale Waterstof Agenda in het Klimaatakkoord
  door Hans Warmenhoven, vice voorzitter klimaattafel Waterstof
 • Van klimaatuitdaging naar marktkansen met waterstof
  door Jorg Gigler, directeur TKI New Gas
 • Interactieve themasessies
 • Wrap up
  door Jörg Gigler, directeur TKI New Gas en Hans van der Spek, clustermanager Energy FME

16.30 uur - Netwerkborrel
18.00 uur - Einde

Themasessies

 1. Industrie
  Uitdaging: een economisch rendabele keten voor groene waterstof. Van opwekking (wind en zon) tot aan de industriële eindgebruiker. 
  Groene waterstof, maar voor de transitie ook zeker blauwe waterstof, kan als energiedrager een prominente rol gaan innemen in de industrie en het decarboniseren binnen de sector. Waterstof kan in de industrie gebruikt worden als brandstof voor warmte opwekking, maar wordt ook als feedstock in de proces- en chemische industrie gebruikt. Verhoogde toepassing van waterstof zou in vele gevallen betekenen dat het fossiele brandstof gebruik kan worden teruggedrongen en de CO²-emissies daardoor dalen. Tijdens deze sessie zal onder andere worden ingegaan op de  mogelijke toepassing van groen opgewekte waterstof voor het gebruik in Hybride (e/H2) ketels en drogers .
 2. Mobiliteit en transport
  Uitdaging: slimme, betaalbare, waterstof oplossingen voor transport
  Waterstof kan een doorslaggevende rol spelen bij intern transport en het lichte en zware wegtransport.  We gaan op zoek naar goede toekomstbestendige concepten zoals het ontwikkelen van modulaire, uitwisselbare ‘energypacks’ voor elektrische aandrijfsystemen. We gaan op zoek naar partners in het verder verbeteren van elektrische aandrijfsystemen rondom vrachtvervoer waarbij aspecten als motorvermogen, kosten van batterijen, actieradius, emissies en de korte laadcyclus belangrijk zijn. Tot slot kijken we naar methoden om waterstof lokaal op te wekken en welke infrastructuur hierbij nodig is, welke (veranderingen in) wetgeving nodig is en welke technologiepartners nodig zijn.
 3. Maritiem
  Uitdagingen:
  - De technologie aan boord en de bijbehorende aspecten van classificatie
  - Opslagsysteem aan boord van schepen
  - Elektrificatie van de scheepvaart
  - Bunkermogelijkheden
  - OPEX (Operating Expenses)

  Waterstof, en met name groen waterstof, kan als energiedrager in het maritieme landschap een belangrijke rol gaan spelen bij het verduurzamen van de sector. Waterstof kan gebruikt worden als brandstof voor verbrandingsmotoren of als energiedrager bij gebruik van de Fuelcell. Beide situaties kennen hun technologische en economische uitdagingen. Waterstof dient opgeslagen te worden aan boord van schepen in de meest efficiënte en kostengunstige oplossing voor de gehele keten. 
 4. Gebouwde omgeving
  Uitdaging: schaalbare concepten voor de gebouwde omgeving.
  In de gebouwde omgeving kan waterstof - met enige aanpassingen - direct worden ingevoerd in het fijnmazige distributienet en vervolgens worden gedistribueerd naar utiliteitsgebouwen, woningen en fabriekshallen. Hier kan waterstof worden ingezet als directe brandstof voor cv-toestellen, industriële lucht- en stralingsverwarmers, kooktoestellen, boilers, gasgestookte warmtepompen, hybride warmtepompen, brandstofcellen en wkk-units. Ook kan waterstof binnen wijken worden ingezet als brandstof voor stookinrichtingen voor warmtenetten. Tijdens deze sessie zal worden ingegaan op de kosten, het comfort, de schaalbaarheid, het hergebruik van het bestaande netwerk en de mogelijkheden van groene opwekking.
 5. Infrastructuur en opslag
  Uitdaging: schaalbare distributie en buffering voor een betrouwbaar energiesysteem.
  Waterstof kan grootschalig worden opgeslagen, ook voor langere tijd. Dit maakt waterstof bij uitstek geschikt voor grootschalige seizoensopslag. Daarnaast kan waterstof een belangrijke brugfunctie vervullen tussen het elektriciteits- en gassysteem. Tijdens deze sessie zal worden ingegaan op de mogelijkheden voor modulaire en schaalbare waterstofproductie, -distributie en -opslag. Naast wetgeving, marktmodellen, veiligheid en betrouwbaarheid komen ook de technologische uitdagingen aan de orde en de kansen die dit voor technologie biedt.