Missie

Missie Frankrijk circulaire economie

 • Datum, tijd en plaats
  • 7 maart 2018 - 8 maart 2018 | hele dag
 • Contactpersoon
  Aafke Mak
  (079) 353 11 00
  Mail mij
 • Aanmelden voor
  17 februari 2018
 • Kosten
  Deelname bedraagt € 300,- p.p.FME lid worden?
  Ook voor niet-leden is het tarief € 300,- p.p.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Interesse in de marktkansen die Frankrijk te bieden heeft? Wil je potentiële partners ontmoeten rondom het thema circulaire economie? Neem dan deel aan de verkennende missie naar Parijs op 7 en 8 maart. Deze missie is een initiatief van de Nederlandse ambassade en Holland Circular Hotspot en wordt ondersteund door ENVAQUA en FME.

ce_uk-620x467.jpgHet doel van deze missie is het ontwikkelen van een meerjarige samenwerking met Frankrijk op het gebied van circulaire economie. Zo worden kansen gecreëerd voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. De missie is bedoeld voor overheden, bedrijven, start-ups, kennisinstellingen, universiteiten en organisaties met interesse in Frankrijk zijn allen welkom. Ook bedrijven op de financiële markt met circulaire oplossingen worden gevraagd zich aan te sluiten. Samenwerking en het uitwisselen van kennis en innovaties is hierbij het uitgangspunt.

Kansen

Frankrijk is als trekker van het internationale klimaatmilieuakkoord een pionier in het verduurzamen van het klimaat. Hierbij speelt circulaire economie natuurlijk een grote rol. Op het gebied van recycling en duurzaam materiaalgebruik wordt Nederland met haar Rijksbrede circulaire programma door Frankrijk als een belangrijk en pro-actief voorbeeld van een circulair economisch land gezien.

Frankrijk nam onlangs het Nederlandse initiatief Green Deals over waarbij bottom-up initiatieven zo soepel en zo snel mogelijk hun weg vinden naar beleidsimplementatie. Ook de circulaire transitieagenda’s van Nederland en Frankrijk laten veel overeenkomsten zien.

Op Europees niveau liggen er mogelijkheden voor Frankrijk en Nederland om samen te werken. Recent zijn enkele innovatieprojecten gestart, gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Horizon2020, specifiek toegespitst op de transitie naar een circulaire economie. In juni 2018 zal de ‘PIB Waste and Sustainable Energy in France’ aflopen. Wat helder naar voren is gekomen uit dit meerjarenprogramma is dat deze sector steeds intensiever investeert in grondstoffenproductie en logistiek en dat afvalverwerking en -export steeds meer naar de achtergrond schuift. Het feit dat hergebruik van grondstoffen en producten meer centraal komt te staan en de wens tot minimalisering van vernietiging van grondstoffen ook in Frankrijk leeft, laat een interessante shift zien van de huidige lineaire naar een circulair economische visie.

Groeiende vraag

Dit leidt tot een groeiende vraag naar circulaire oplossingen, kennis, diensten en producten in afvalmanagement en de gebouwde omgeving, een ontwikkeling waar Nederland goed op kan inspelen.

Meer informatie over deze missie kun je lezen op de website.

Meer weten?
Aafke MakProjectmanager