Workshop

Omgaan met de nieuwe Privacy Wetgeving (AVG) bij commerciële activiteiten

 • Datum, tijd en plaats
  • 31 mei 2018 | 13:30 tot 17:00 | Deventer | Postillion
 • Contactpersoon
  Petra van Buren
  (079) 353 12 07
  Mail mij
 • Doelgroep
  Algemeen en commercieel directeuren, bedrijfsjuristen en iedereen die in de praktijk met privacy bij commerciële activiteiten te maken heeft
 • Kosten
  FME leden betalen € 295,- p.p.FME lid worden?
  Niet-leden betalen € 595,- p.p.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die al in 2016 in werking is getreden is met ingang van 25 mei 2018 van toepassing. De bedrijven hebben dan twee jaar de tijd gehad zich voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Uit onderzoeken blijkt echter dat veel bedrijven helemaal niet voorbereid zijn op de AVG terwijl de hoge boete op niet- naleving van de AVG die maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet kan bedragen, direct van kracht zal zijn.

Privacy bescherming.jpgNa deze workshop weet je aan welke voorwaarden je organisatie moet voldoen bij het werken met privacygevoelige gegevens. Je kent de risico’s rondom privacy en weet welke stappen je moet ondernemen in geval van een datalek.

Privacy is een zaak van het hele bedrijf

Welke eisen stelt de AVG aan de verwerking van persoonsgegevens? Wat is een datalek? Wat is de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens? Welke risico’s lopen we als organisatie?

Verrassend genoeg heeft bijna iedereen in je bedrijf te maken met privacy dus niet alleen de  medewerkers die met personeelsgegevens omgaan maar ook de commerciële medewerkers. Deze workshop geeft je handvatten waarmee je de medewerkers die te maken hebben met commerciële activiteiten hiervan bewust kunt maken en je organisatie privacy-proof kunt inrichten, zodat je de risico’s voor de onderneming kunt minimaliseren. De AVG stelt namelijk strenge eisen aan privacy management.

Jouw opbrengsten

 • Je weet wat er wordt geregeld met een privacyverklaring;
 • Je kent de eisen die de AVG aan de verwerking van persoonsgegevens stelt;
 • Je weet wat een datalek is, wanneer en hoe deze gemeld moet worden;
 • Je krijgt inzicht in de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Je krijgt inzicht in welke risico’s je loopt bij doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland;
 • Je leert wanneer een verwerkersovereenkomst verplicht is en wat de inhoud van deze overeenkomst moet zijn;
 • Je weet of een functionaris gegevensbescherming of een DPIA verplicht is;
 • Je leert welke rechten de personen hebben van wie persoonsgegevens verwerkt worden;
 • Je leert wat een Verwerkingsregister is.

Let op: Indien je geïnteresseerd bent in alle aspecten van privacy in de arbeidsrelatie adviseren we om de workshop “Privacy in de arbeidsrelatie” te volgen!