Workshop

Omgaan met privacy bij commerciële activiteiten

 • Datum, tijd en plaats
  • 29 november 2018 | 13:30 tot 17:00 | Papendrecht | Apollo
 • Contactpersoon
  Petra van Buren
  (079) 353 12 07
  Mail mij
 • Doelgroep
  Algemeen en commercieel directeuren, bedrijfsjuristen en iedereen die in de praktijk met privacy bij commerciële activiteiten te maken heeft
 • Kosten
  FME leden betalen € 295,- p.p.FME lid worden?
  Niet-leden betalen € 595,- p.p.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Na deze workshop weet je aan welke voorwaarden je organisatie moet voldoen bij het werken met privacygevoelige gegevens. Je kent de risico’s rondom privacy en weet welke stappen je moet ondernemen in geval van een datalek.

Privacy is een zaak van het hele bedrijf

Welke eisen stelt de AVG aan de verwerking van persoonsgegevens? Wat is een datalek? Wat is de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens? Welke risico’s lopen we als bedrijf?

Verrassend genoeg heeft bijna iedereen in je bedrijf te maken met privacy dus niet alleen de medewerkers die met personeelsgegevens omgaan, maar ook de commerciële medewerkers. Deze workshop geeft je handvatten waarmee je de medewerkers die te maken hebben met commerciële activiteiten hiervan bewust kunt maken en je organisatie privacy-proof kunt inrichten, zodat je de risico’s voor de onderneming kunt minimaliseren.

Jouw opbrengsten

 • Je weet aan welke eisen een privacyverklaring moet voldoen;
 • Je kent de eisen die de AVG aan de verwerking van persoonsgegevens stelt;
 • Je weet wat een datalek is, en wanneer en hoe deze gemeld moet worden;
 • Je krijgt inzicht in de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Je krijgt inzicht in welke risico’s je loopt bij doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland;
 • Je weet met welke partijen je een verwerkersovereenkomst moet aangaan;
 • Je kent de spelregels rond direct marketing.

Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Bij verhindering kan de plaats van een deelnemer worden ingenomen door een collega.