Workshop

Opfrismiddag Verlofregelingen

 • Datum, tijd en plaats
  • 5 september 2019 | 13:00 tot 16:30 | Eindhoven | Novotel
  • 30 oktober 2019 | 13:00 tot 16:30 | Woerden | MeetINoffice
  • 14 november 2019 | 13:00 tot 16:30 | Elspeet | Mennorode
  • 11 december 2019 | 13:00 tot 16:30 | Zaltbommel | Van der Valk
 • Contactpersoon
  Petra van Buren
  (079) 353 12 07
  Mail mij
 • Doelgroep
  Medewerkers HR, P&O-medewerkers, hoofden Personeelszaken
 • Kosten
  FME-leden betalen € 300,- p.p.FME lid worden?
  Niet-leden betalen € 600,- p.p.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Een workshop over de vakantiewetgeving, verschillende verlofregelingen zoals de Wet Arbeid en Zorg en de Wet Flexibel Werken.

Als werkgever heb je te maken met vele vormen van verlof: van een vakantiedag tot zorgverlof, van zwangerschapsverlof via kraamverlof tot ouderschapsverlof. Wie heeft niet te maken met deeltijdverzoeken, verlofvragen van mantelzorgers of andere varianten van vrijaf? Recente nieuwe ontwikkeling is het uitgebreide geboorteverlof.

Doel

FME organiseert deze workshop om je bij te praten en handreikingen te geven bij de behandeling van verlofverzoeken. In een zoektocht aan de hand van een uitgebreide casus gecombineerd met eigen praktijkervaringen komen alle verlofvormen aan de orde. Daarbij gaan we in op zowel de wettelijke vereisten als op de praktische kant van de beoordeling van een verzoek. In het bijzonder behandelen we de specifieke bepalingen uit de cao’s Metalektro, Metaal en Techniek en Technische Groothandel. Na afloop van de workshop ben je bekend met de regelgeving omtrent verlof en kan je die toepassen.

Opzet

De opzet van de workshop is praktijkgericht. De groep heeft een beperkte omvang en er is ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Wil je zelf een casuspositie of vragen inbrengen? Graag! Doe dat tot uiterlijk een week voor de workshopdag via een mail naar FME College.

Documentatiemap

Deelnemers ontvangen tijdens de workshop een map met relevante informatie, waaronder de behandelde vragen en antwoorden daarop.

Programma

 • 13.00 – 13.10 uur Ontvangst  
 • 13.10 – 14.00 uur Plenaire behandeling stof en behandeling casus 1, onder meer sollicitatieverlof, huwelijk, calamiteitenverlof, opnemen en uitbetalen van vakantiedagen
 • 14.00 – 14.10 uur Pauze  
 • 14.10 – 15.00 uur Plenaire behandeling stof en behandeling casus 2, onder meer kraamverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, doktersbezoek, ouderschapsverlof
 • 15.00 - 15.10 uur Pauze 
 • 15.10 – 16.00 uur Plenaire behandeling stof en behandeling casus 3, onder meer deeltijdverzoeken, kortdurend- en langdurend zorgverlof, overlijden.
 • 16.00 - 16.30 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met verlofaanvragen zoals medewerkers HR, P&O-medewerkers en hoofden Personeelszaken.

Groepsgrootte

Minimaal 5 deelnemers, maximaal 15.