Bijeenkomst

Voedselveiligheidseisen in de machinebouw

 • Datum, tijd en plaats
  • 1 maart 2018 | 14:45 tot 18:00 | Zoetermeer | FME, Zilverstraat 69
 • Contactpersoon
  Marcel van Haren
  (079) 353 12 73
  Mail mij
 • Doelgroep
  Bedrijven die voedselverwerkende machines maken
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

FME, GMV en NEVAT nodigen je van harte uit voor de bijeenkomst over voedselveiligheidseisen in de machinebouw op donderdag 1 maart.

Brouwerij 660x440.jpgIn deze bijeenkomst gaan we in op de regelgeving voor machines en machineonderdelen in de voedselindustrie en hoe hier in de praktijk invulling aan wordt gegeven. Daarnaast willen we met elkaar ingaan op de wenselijkheid van en deelname aan een nieuw op te richten Internationale ISO-normcommissie op het gebied van machines voor de voedselindustrie. Deze bijeenkomst is interessant voor zowel machinefabrikanten als toeleveranciers.

Concrete vragen deze middag

 • Ondersteunen we de wenselijkheid vanuit de Agrofoodsector om te komen tot een Europees initiatief om een internationale ISO TC FOOD Machinery op te richten en daarvan binnen Europa het secretariaat te verwerven en zodoende de scope belangrijk te kunnen beïnvloeden met de Europese normenstructuur?
 • Willen we een inhoudelijke bijdrage leveren en het eindresultaat kunnen beïnvloeden door actieve deelname in TC 153?
 • Welke kosten en inspanningen vraagt dit en welke mogelijkheden zien we om, bijvoorbeeld vanuit overheidszijde, dan wel vanuit de bedrijven, de kosten te kunnen bestrijden en toedelen die aan deelname zijn verbonden? 

Lees de toelichtng

Programma

 • 14.45 uur        Ontvangst
 • 15.00 uur        Opening en inleiding
                           door Marcel van Haren, FME clustermanager Agri & Food en directeur GMV
 • 15.10 uur        Regelgeving voedselveiligheid en machinebouw
                           door Bert Nagtegaal, Beleidsadviseur regelgeving normalisatie & certificatie, FME
 • 15.35 uur        Hoe is de praktijk bij eisen aan voedselcontact materialen?
                           door Gerard Hutting, Senior advisor machinery safety, Marel Stork Poultry processing
 • 16.00 uur        Inleiding mogelijke oprichting ISO-normcommissie Food Machinery
                           door Bert Nagtegaal, Beleidsadviseur regelgeving normalisatie & certificatie, FME
 • 16.30 uur        Visie TC153
                           door Roland Kals, Voorzitter NEN TC 153, Rademaker
 • 17.00 uur        Discussie en vragen
 • 17.15 uur        Afsluiting en borrel
 • 18.00 uur        Einde

Logo's FME GMV en NEVAT.jpg