Bijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomst Milieu & Energie

 • Datum, tijd en plaats
  • 16 april 2019 | 13:00 tot 17:30 | Zoetermeer | FME
  • 17 april 2019 | 13:00 tot 17:30 | Zwolle | Mercure
 • Contactpersoon
  Petra van Buren
  (079) 353 12 07
  Mail mij
 • Doelgroep
  Coördinatoren Milieu en Energie
 • Kosten
  Deelname is gratis voor FME-leden FME lid worden?
  Niet-leden betalen € 150,- p.p.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw | We hanteren een no-show fee van  € 75,-

Tijdens onze jaarlijkse drukbezochte regionale voorlichtingsbijeenkomsten Milieu & Energie word je in één middag volledig op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast heb je uitgebreid de mogelijkheid om vragen aan onze FME-adviseurs te stellen en te netwerken met collega's.

Al 150 mensen hebben zich inmiddels aangemeld. Ben jij er ook bij? 

Programma

13.00 uur - Ontvangst

13.15 uur - Opening en toelichting op het programma

13.30 uur - Klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord is gelanceerd en doorgerekend in maart. Wat zijn de belangrijkste issues voor FME-lidbedrijven? Wat zijn de vervolgstappen en wat moet er nog geregeld worden? Hoe zien de Competitieve Climate Deals eruit (CO2-reductieplannen). FME heeft mee-onderhandeld aan de Industrie- en Elektriciteitstafels en zal een beoordeling geven.
Door FME-beleidsadviseur Robert van Beek

14.00 uur - Roadmap’s Klimaat en Energy 
FME, AVNEG en VNMI hebben in samenwerking met Berenschot twee roadmaps opgesteld voor de energie-intensive en technologische industrie. In dit onderdeel wordt geschetst HOE bedrijven aan de slag kunnen met de energietransitie. 
Door FME-beleidsadviseur Robert van Beek

14.50 uur - Pauze en netwerken

beeld-twitter-800-x-800-px.jpg15.10 uur - Informatieplicht Energiebesparing
Vanaf 1 juli 2019 treedt op basis van art 2.15 Abm de nieuwe energie-informatieplicht inwerking. Wat zijn de verplichtingen en wat moeten bedrijven doen? Wat levert het je op en hoe kan FME Energievoordeel je helpen?
Door Hans Roosken, PS Energy Services BV

>> Lees ook eLoket informatieplicht energiebesparing gelanceerd; zorgen over gebruiksgemak

15.40 uur - Label C kantoorgebouwen
Kantoren moeten per 1 maart 2023 voorzien zijn van minimaal label C om verhuurd te mogen worden. Wat zijn de effecten voor jouw bedrijfsgebouwen, wat moet je doen en hoe kan FME Energievoordeel je hierbij helpen?
Door FME-beleidsadviseur Bert Nagtegaal en Hans Roosken, PS Energy Services BV

16.10 uur - FME & HSE Compliance
FME zal samen met LBP Sight FME-lidbedrijven maandelijks informeren over wet- en regelgeving met betrekking tot arbo, energie, milieu en technische regels (machinerichtlijn, etc). Daaraan  wordt een database gekoppeld, die als naslagwerk kan dienen. Bedrijven zullen hierdoor beter in staat zijn om up-to-date te blijven. Toelichting en demonstratie van het systeem.
Door Jeanette Levels van LBP Sight en FME-beleidsadviseur Robert van Beek

16.30 uur - PGS issues en Omgevingswet 

 • Toelichting op dienstverlening voor leden FME door LBP-Sight
 • MIDAS compliance in relatie tot ISO – korte toelichting op de toepassing aan de hand van voorbeelden
 • PGS 31 – gevaarlijke vloeistoffen in tanks – toelichting nieuwe PGS richtlijn
 • PGS 9 – cryogene gassen – toelichting PGS richtlijn voor gassen voorheen alleen zuurstof
 • Actualisaties PGS  

Door Jeanette Levels, LBP Sight

16.40 uur - Varia en frapper-toujours-onderwerpen​

 • Stand van zaken omtrent het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • REACH / EU Database art 9 Waste Frame Directive
 • Circulaire Economie | Korte update stavaza met focus op ZZS Stoffen en ketenrisico’s en een toelichting op de grondstoffenscanner
 • PM

17.00 uur - Afsluiting en netwerkborrel

17.30 uur - Einde