Bijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomsten Milieu & Energie

 • Datum, tijd en plaats
  • 22 mei 2018 | 13:00 tot 17:00 | Zoetermeer | FME
  • 25 mei 2018 | 13:00 tot 17:00 | Eindhoven | Evoluon
  • 29 mei 2018 | 13:00 tot 17:00 | Zwolle | Mercure
 • Contactpersoon
  Petra van Buren
  (079) 353 12 07
  Mail mij
 • Doelgroep
  Milieu en Energie coördinatoren
 • Kosten
  Deelname is gratis voor FME leden FME lid worden?
  Niet-leden betalen € 150,- p.p.
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw | We hanteren een no-show fee van  € 75,-

Tijdens onze jaarlijkse drukbezochte regionale voorlichtingsbijeenkomsten Milieu & Energie word je in één middag volledig op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast heb je uitgebreid de mogelijkheid om vragen aan onze FME-adviseurs te stellen en te netwerken met collega's.

liggend_Milieu & Energie.jpg

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.15 uur Opening en toelichting op het programma

13.20 uur WEEE & Verpakkingen
De Europese WEEE directive (NL Regeling AEEA) verandert. Vanaf 14 augustus 2018 treedt er een ‘open scope’ in werking waardoor er meer apparatuur onder de Regeling valt. FME verwacht met name gevolgen voor professionele apparatuur. Daarnaast een update over het verpakkingendossier.
door FME Beleidsadviseur Robert van Beek

Omgevingswet.jpg13.50 uur Omgevingswet
In 2021 wordt naar verwachting de Omgevingswet van kracht, samen met vier uitvoerings-AMvB’s. Van die vier is het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) het meest belangrijk, dit vervangt onder meer het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht. Je wordt bijgepraat over de meest recente tussenversie van het Bal en de punten van discussie die wij daarover nog hebben met het ministerie van BZK.
door FME Beleidsadviseur Eddie Alders

14.30 uur Pauze en netwerken

15.00 uur Circulaire Economie
Op 15 januari is de Transitieagenda Maakindustrie opgeleverd en aangeboden aan de Rijksoverheid. FME zet in op:

 1. Leveringszekerheid kritische grondstoffen
 2. Verlagen milieudruk producten
 3. Sluiten van de materialenkringloop.

Welke kansen zijn er voor het bedrijfsleven? 
door FME Beleidsadviseur Robert van Beek

15.30 uur Klimaat & Energie
Het Regeerakkoord vereist tenminste 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Minister Wiebes heeft een energietransitie in werking gezet door hierover met NGO’s en industrie aan vijf tafels afspraken te maken. Gelijkertijd wordt van bedrijven gevraagd om het gebruik van laag calorisch gas uit Groningen af te bouwen. Er komt een nieuwe Energiewet. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor FME-lidbedrijven?
door FME Beleidsadviseur Robert van Beek

16.00 uur FME & HSE Compliance
FME zal samen met LBP Sight FME-lidbedrijven maandelijks informeren over wet- en regelgeving met betrekking tot arbo, energie, milieu en technische regels (machinerichtlijn, etc). Daaraan  wordt een database gekoppeld, die als naslagwerk kan dienen. Bedrijven zullen hierdoor beter in staat zijn om up-to-date te blijven. Toelichting en demonstratie van het systeem.
door Jeanette Levels van LBP Sight en FME Beleidsadviseur Robert van Beek

16.30 uur Varia en frapper-toujours - onderwerpen
• Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Stand van zaken
• REACH Op 31 mei 2018 treedt de 3e en laatste registratietermijn in werking. Als sommige stoffen NIET geregistreerd worden kunnen er in de productieketen negatieve effecten ontstaan vanaf producenten van mengsels zoals verf en lijm tot en met de gebruikers hiervan.

17.00 uur Afsluiting en netwerkborrel