Bijeenkomst

Webinar | Seed Money Project Zuivel Verenigde Staten

 • Datum, tijd en plaats
  • 27 mei 2020 | 15:30 | Digitaal | Online
 • Contactpersoon
  Marcel van Haren
  (079) 353 12 73
  Mail mij
 • Doelgroep
  Bedrijven actief in de zuivel
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Zuivel is het eerstvolgende thema dat opgestart wordt binnen de bilaterale samenwerking tussen Californië en Nederland. Nu de thema’s ‘automatisering in de fruitteelt’ en ‘Greenhouse’ wat verder uitgewerkt worden, gaan we ook aan de slag met ‘Livestock and Dairy'. Hierin zullen emissies centraal staan. Dit is het derde thema zoals dat benoemd is in de ‘Letter of Intend’ tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de afdeling ‘food & agriculture’ van Californië.

FME werkt samen met de Dairycampus (Wageningen UR) en de NL handelsattaché in de Verenigde staten aan een aanvraag voor een zogenaamd ‘SeedMoneyProject’. Je bent van harte uitgenodigd om op 27 mei input te leveren tijdens een online discussie via MS Teams, waarbij je ook aan kunt geven of je geïnteresseerd bent in deelname in dit project.

Deze online discussie is een vervolg van een rondetafel conferentie in juni 2019 en een internationaal webinar (Californië, Denemarken en Nederland) dat op 21 april heeft plaatsgevonden. Dit webinar is terug te kijken via deze link

Deelnemers krijgen tijdig een uitnodiging via e-mail voor de MS Teams meeting.