Bijeenkomst

Op weg naar de circulaire economie

 • Datum, tijd en plaats
  • 14 december 2017 | 14:00 tot 18:00 | Zoetermeer | FME | Zilverstaat 69
 • Contactpersoon
  Petra van Buren
  (079) 353 12 07
  Mail mij
 • Kosten
  Deelname is gratis

De circulaire economie is gericht op het duurzaam gebruik van eindige grondstofvoorraden en het bereiken van de klimaatdoelstellingen. De circulaire economie is nieuw kabinetsbeleid. De basis voor het nieuwe beleid is het Grondstoffenakkoord en de nieuwe transitieagenda’s. FME en Metaalunie hebben hieraan meegewerkt en willen de conceptplannen voor de onderdelen Maakindustrie en Bouw met de leden bespreken. De finale rapporten worden begin 2018 gepubliceerd en vormen de basis voor het nieuwe kabinetsbeleid.

Circulaire Economie 600.jpg

Programma

14.00 uur - Ontvangst

14.30 uur - Opening
door dagvoorzitter Geert Huizinga, Manager Industriebeleid FME

14.35 uur - Grondstoffenakkoord in nieuw kabinetsbeleid
Begin 2017 is het Grondstoffenakkoord getekend. Metaalunie en FME hebben actief meegewerkt aan de tafels Bouw en Maakindustrie. Circulaire Economie is onderdeel van het Regeerakkoord en komend kabinetsbeleid. Wat verwachten FME en Metaalunie van het nieuwe kabinet?
door Fried Kaanen, Voorzitter tafel Maakindustrie

14.50 uur - Lancering Metaal 600.jpgGrondstoffenscanner  
Op verzoek van FME en Metaalunie heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een consortium opdracht gegeven een grondstoffenscanner te ontwikkelen. Hiermee is het mogelijk te zien welke kritische grondstoffen er in een product of halffabricaat zitten en worden oplossingen aangeboden.

David Pappie, Directeur Topsectoren en Industriebeleid ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal de grondscanner aanbieden aan FME en Metaalunie.  

15.05 uur - Demonstratie Grondstoffenscanner
Wat is de grondstoffenscanner, hoe werkt het en wat kunnen bedrijven ermee?
door Mattheus van der Pol, ministerie Economische Zaken en Klimaat en Ton Bastein / Elmer Rietveld, TNO

16.00 uur - Pauze

16.15 uur - Tafel Bouw 
Wat zijn de aanbevelingen van het concept rapport? Wat gaan bedrijven die leveren aan de bouw merken van het Circulaire Economie beleid? Waar zijn FME en Metaalunie tevreden en nog niet tevreden over?
door Peter van der Mars, Metaalunie

Hierna een discussie over de goede en zwakken punten van het rapport en de kansen of bedreigingen die bedrijven zien.

17.00 uur - Tafel Maakindustrie 
Wat zijn de aanbevelingen van het concept rapport? Wat gaan bedrijven in de maakindustrie merken van het Circulaire Economie beleid? Waar zijn FME en Metaalunie tevreden en nog niet tevreden over?
door Robert van Beek, FME en Gerard Wyfker, Metaalunie

Hierna een discussie over de goede en zwakken punten van het rapport en de kansen of bedreigingen die bedrijven zien

17.45 uur - Afronding ledenconsultatie   
Samenvatting van de conclusies en aanbevelingen van de aanwezigen.
door de dagvoorzitter, Geert Huizinga

18.00 uur -  Afsluiting met aansluitend netwerkborrel en walking diner

19.00 uur - Einde

 

 

Logo's circulaire economie.jpg