Bijeenkomst

Ziekenhuiszorg van de toekomst

  • Datum, tijd en plaats
    • 4 september 2017 | 14:00 tot 19:00 | Nijmegen | Tuinzaal van het Radboudumc
  • Contactpersoon
    Cluster FME Zorg
    (079) 353 14 19
    Mail ons
  • Kosten
    Deelname is gratis
    Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Van zelfredzame patiënt tot virtueel ziekenhuis

liggend_Ziekenhuis van de Toekomst.jpgHoe ziet de zorg in het ziekenhuis van de toekomst eruit? Samen met jou verkennen bestuurders, beleidsmakers vanuit de overheid, zorgaanbieders, patiënten, de industrie en zorgverzekeraars deze middag issues rondom zorg in het ziekenhuis van de toekomst met een steeds veranderende patiëntenbehoefte.

De ontwikkelingen in de zorg (technologie) gaan razendsnel. Door nieuwe apparatuur in ziekenhuizen worden steeds meer ziektes beter behandelbaar. Ook op andere manieren wordt er volop geprobeerd om te innoveren in de zorg. Zo is de kans groot dat een patiënt in de toekomst voor een consult of controle niet meer naar de dokter of het ziekenhuis hoeft te gaan. Deze vormen van innovatie vragen om een andere manier van werken om zorg rondom de patiënt te organiseren.

De patiënt gaat in de toekomst (met behulp van technologie) steeds meer 'meewerkend' worden in het zorgproces. Hierdoor krijgt de patiënt een grotere rol in de verantwoordelijkheid om gezond te blijven of beter te worden. Deze nieuwe rol betekent een transitie voor alle partijen in de zorgketen. Herkent elke partij zich in de transformatie waarvoor we staan? Is voor iedereen duidelijk hoe elke rol zich verhoudt tot die van anderen in dit veranderende samenspel? Welke nieuwe spelregels zijn nodig?

Inleiders

FME Zorg en Radboud REshape Center nodigen je uit om hierover op 4 september in Nijmegen in discussie te gaan. De gespreksthema's worden ingeleid door:

  • Professor Pim Assendelft, hoogleraar Huisartsgeneeskunde Radboud en lid nationale gezondheidsraad
  • Professor Leonard Witkamp, directeur van KSYOS TeleMedisch Centrum
  • Professor Zayna Kayat, Innovation Sherpa in Chief van Radboud REshape Center
  • Chiel Huffmeijer, voorzitter Raad van Bestuur Reinier Haga Groep

Programma

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er de mogelijkheid om een rondleiding te volgen door het Radboudumc REshape Center (maximaal 15 deelnemers, op volgorde van aanmelding).
>> De rondleiding is VOL. Hiervoor kan je je niet meer aanmelden.

  • 14.30 uur - Ontvangst
  • 15.00 uur - Opening door FME, gevolgd door discussies met panel en deelnemers
  • 15.10 uur - Presentatie Pim Assendelft, hoogleraar Huisartsgeneeskunde Radboud en lid nationale gezondheidsraad
  • 15.35 uur - Presentatie Leonard Witkamp, directeur van KSYOS TeleMedisch Centrum
  • 16.00 uur - Presentatie Zayna Khayat, Innovation Sherpa in Chief van Radboud REshape Center 
  • 16.25 uur - Pauze
  • 16.40 uur - Chiel Huffmeijer, voorzitter Raad van Bestuur Reinier Haga Groep
  • 17.05 uur - Debat aan de hand van vier thema's (zie hieronder). Referenten en deelnemers in de zaal kunnen hierop reageren.
  • 18.15 uur - Netwerkborrel
  • 19.00 uur - Einde

Onderwerpen debat

  • Zorg in de toekomst: welke factoren spelen een rol en wat we willen verbeteren?
  • Ziekenhuiszorg van de toekomst: wat is er voor nodig om daar te komen? Is een virtueel ziekenhuis mogelijk?
  • Hoe krijg je een model van minder handelingen voor een patiënt beloond? Eerstelijns middelen zijn niet of nauwelijks beschikbaar. Hoe los je dat op in de geldstroom?
  • Hoe nemen we behoeften en vragen van patiënten en verpleegkundigen mee in de snel veranderende wereld van de zorg?

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gebruikt om een visie te vormen over de ziekenhuiszorg van de toekomst. 

Logo UMC_reshape.jpg