Bijeenkomst

Zorgplichten in cybersecurity

 • Datum, tijd en plaats
  • 2 oktober 2017 | 15:00 tot 18:00 | Den Haag | De Malietoren | Bezuidenhoutseweg 12 | 2594 AV
 • Contactpersoon
  Liesbeth Holterman
  06 27 34 66 11
  Mail mij
 • Doelgroep
  Bedrijven die gebruikmaken van ICT
 • Kosten
  Deelname is gratis

Ben jij al op de hoogte van je zorgplichten als het gaat om cybersecurity? Alle bedrijven die gebruikmaken van ICT hebben hiermee te maken, maar velen zijn zich hiervan niet bewust. VNO-NCW, MKB-Nederland, FME en het CIO Platform Nederland organiseren op 2 oktober een bijeenkomst voor het bedrijfsleven over dit thema dat in toenemende mate op de agenda komt te staan.

ICT onmisbaar

ICT is een onmisbaar element in de bedrijfsvoering voor een groeiend aantal bedrijven. Ook neemt het aantal ondernemingen dat producten met een digitale component op de markt zet toe, van vaatwassers tot poppen en van beveiligingscamera’s tot auto’s. De beveiliging van deze producten is niet altijd voldoende. Als de cybersecurity niet op orde is, kunnen bedrijfsgeheimen, persoonsgegevens of bijvoorbeeld betaalgegevens van klanten op straat belanden. Grote storingen kunnen zelfs tot gevolg hebben dat de continuïteit van een bedrijf in gevaar komt. Reputatieschade is niet ondenkbaar. Gedupeerden kunnen een bedrijf ook aansprakelijk stellen.

De directie van een onderneming heeft de verantwoordelijkheid voor een goede beveiliging, een zorgplicht. Een goede invulling van daarvan is dan zowel uit een economisch als juridisch oogpunt van belang. Je kunt ermee te maken krijgen omdat er zorgplichten op je rusten, of omdat jouw leverancier zorgplichten heeft ten aanzien van jou als klant. In wetgeving is al veel vastgelegd over de verplichtingen van zowel leveranciers als afnemers van ICT, maar hoe goed ben je  daarvan eigenlijk op de hoogte?

Handreiking zorgplichten

Om dit onderwerp meer onder de aandacht te brengen heeft de Cyber Security Raad onlangs een handreiking gepubliceerd om bedrijven te helpen invulling te geven aan hun zorgplicht. In deze handreiking staan de regels uitgelegd waaraan bedrijven zich moeten houden.

Tijdens de bijeenkomst vertellen verschillende sprekers hoe zij invulling geven aan deze zorgplichten. Hoe gaan zij op dit punt om met hun klanten en leveranciers? Wat betekenen de zorgplichten voor het managen van contracten?

Alert Online weken

2 tot en met 13 oktober

FME is Alert Online-Partner. Samen met andere partners werken we aan een betere online en digitale veiligheid bij bedrijven en consumenten en bieden we tools om de digitale weerbaarheid te versterken.

Deze bijeenkomst is een onderdeel van de Alert Online weken die 2 tot en met 13 oktober plaatsvinden.

Lees verder Doe de cyberskilltest

Meer weten?
Liesbeth HoltermanBeleidsadviseur