NEVAT - Netwerk van Ambitieuze Toeleveranciers

NEVAT streeft ernaar om de Nederlandse markt voor toelevering een van de hoogwaardigste van Europa te laten zijn, waardoor leden sleutelposities in sleutelmarkten kunnen innemen. Daarnaast krijgen leden een ruime marktvoorsprong op niet-leden, aangezien ze als eerste en diepgaand geïnformeerd worden.